Search
Close this search box.

ECO-SMART

ECO SMART SMALL VERTICAL RGB

Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000

Projekt ECO-SMART, sofinanciran iz Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, povezuje pet slovenskih in italijanskih partnerjev. Njegov cilj je promocija ekosistemskih storitev na območjih Nature 2000, zato da bi ublažili posledice podnebnih sprememb, obenem pa povečali odpornost teh območij in izboljšali ohranjenost njihovih habitatov.

Glavni cilj projekta je preizkusiti in ovrednotiti na medregijski ravni gospodarsko upravičenost aktivnosti, namenjenih zaščiti biodiverzitete na območjih Nature 2000, z uvedbo pilotnih sistemov plačevanja ekosistemskih storitev.

 

Vodilni partner

Direkcija za turizem Dežele Veneto (regionalni oddelek za biodiverziteto in parke),

Partnerji

Občina Tržič (Monfalcone),

Univerze v Padovi, oddelek za industrijski inženiring,

Regionalni razvojni center Koper in

Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

 

https://www.ita-slo.eu/it/eco-smart

 

Aktualni projekti