Search
Close this search box.

“ECONAUTINET” – Aktivnosti julij 2018

econautinet LOGO

 “ECONAUTINET” 

Adriatic-Ionian Programme Interreg V-B (ADRION) 2014-2020

 

ECO-NautiNET

Network’s support for SMEs in the

Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region

 

Julija 2018 se je usposabljalo več kot 60 mentorjev in vodij navtičnega sektorja

Julija je CNA v Ravenni gostila 60 evropskih operaterjev, ki so sodelovali pri transnacionalnem usposabljanju, katerega cilj je bil ustvariti poslovno mrežo med podjetji, univerzami in raziskovalci v navtičnem sektorju.

Po prvem srečanju, ki je aprila potekalo v Patrasu, je bil naslednji korak usposabljanje o mrežnih strukturah in o digitalnih tehnologijah. Usposabljanje, ki je potekalo v Ravenni, je bilo namenjeno transnacionalnim »trenerjem«. Ti imajo nalogo spodbujanja ter izmenjava dobrih praks, povezovanje izkušenj, vzpostavitev mreže za mala in srednje velika podjetja, ki delujejo v navtičnem sektorju.

Udeleženci usposabljanja prihajajo it petih držav, in sicer iz Grčije, Hrvaške, Italije, Albanije in Slovenije.

V  ECO-NautiNET mreži, bodo imel naslednje vloge:

  • Moderatorji: podporniki ustvarjanja mreže; njihova vloga bo tudi upravljanje lokalne animacije za privabljanje potencialnih uporabnikov mreže
  • Mentorji: lotili se bodo usposabljanja podjetnikov za uporabo mreže ter    ostalih orodij ter podpirali posrednike pri izvajanju poslovnega modela, zagotavljali bodo dostop do inovacijskih storitev in usposabljanje za zainteresirana MSP (mala in srednje velika podjetja).

Ob koncu usposabljanja lahko udeleženci načrtujejo in izvajajo dejavnosti animacije na svojem območju, da bi MSP in ostale zainteresirane akterje seznanili z možnostmi za mreženje, pomagali podpreti učinkovit zagon ustvarjenih omrežij ter, na lokalni ravni,  razviti in izvajati trajnostne načrte za funkcionalno mreženje.

 

econautinet partners

 

 

PROGRAMME: Adriatic-Ionian Programme Interreg V-B (ADRION) 2014-2020

PREDNOSTNI CILJI PROGRAMA: Podpora pri razvoju regionalnega inovacijskega sistema za jadransko-jonsko območje

AKRONIM PROJEKTA: ECO-NautiNET

NAZIV PROJEKTA: Network’s support for SMEs in the  Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region

OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA: Februar 2018- Januar 2020

 

Partnerji v projektu

  • CA – Επιμελητήριο Αχαΐας
  • CNA RAVENNA – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI RAVENNA
  • RRC KOPER – Regionalni Razvojni Center Koper
  • UNIZAG FSB – Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva I Brodogradnje
  • CCE PULA – Hrvatska gospodarska komora
  • DURA – Dubrovačka Razvojna Agencija
  • CCIT – Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

Aktualni projekti