Search
Close this search box.

EMBRACE II

Regionalni razvojni center Koper je pričel junija 2006, kot partner, izvajati projekt Spodbujanje družbeno-ekonomskega razvoja manj razvitih območjih s pomočjo informacijske družbe in družbe znanja (Embracing SocioEconomic Development in Disadvantageous Areas through the Information and Knowledge Society), ki se je končal januarja 2008.

Pri projektu je sodelovalo 10 partnerjev iz Grčije, Italije, Slovenije, Slovaške, Češke, Bolgarije, Srbije, Črne gore in Albanije. V okviru projekta smo prevedli in izdali projektne brošure, uporabniški priročnik za spletni portal, zbornik z opisom dobrih praks malih in srednjih podjetij (MSP) iz različnih sektorjev na področju uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij – iz vseh sodelujočih držav, udeležili smo se šestih sestankov upravnega odbora, izdelali vsa potrebna poročila in uspešno izvedli vse zadane aktivnosti.

V sklopu projekta sta bila dopolnjena oz. vzpostavljena tudi dva portala: www.e-embrace.net, ki je namenjen podjetnikom malih in srednjih podjetij, ter www.embrace-observatory.net, ki je namenjen oblikovalcem oz. nosilcem politike in političnih odločitev. Predstavitev obeh portalov je potekala na posameznih regionalnih delavnicah, katerih cilj je bil čim bolj razširiti vest o projektu in njegovih učinkih ter motivirati uporabnike k uporabi portalov.

Projekt je tako uspešno nadaljeval delo svojega predhodnika, projekta EMBRACE – Izboljšanje dostopa MSP v podeželskih regijah do informacijske družbe in družbe znanja, ki, preko prvotno omenjenega portala podjetjem ponuja koristne informacije. Cilj obeh projektov je bilo spodbuditi podjetja sodelujočih držav k sodelovanju in tako posledično vzpostaviti poslovne vezi, podjetja pa tudi lahko povprašajo za svetovanje in druge strokovne storitve.

Projekt EMBRACE II je projekt, s katerim se je prijavitelj grški TREK Consulting S.A. v novembru 2005 prijavil na razpis pobude EU skupnosti INTERREG IIIB CADSES (4thcall). Projektne aktivnosti projekta EMBRACE II so posamezni projektni partnerji izvajali od junija 2006 do januarja 2008.

Projekt opozarja na problematiko srednjih in malih podjetij, ki so locirana na podeželju in neugodnih, nerazvitih mestnih območjih, zaradi česar je njihov dostop do ustreznih virov informacij in znanja (t.j. organizacij, katerih namen je služiti srednjim in malim podjetjem – gospodarska zbornica, združenja srednjih in malih podjetij, lokalne/regionalne razvojne agencije itd.) omejen. Temeljni cilj projekta je tako oblikovanje oziroma dopolnitev in implementacija trajnostnih prostorskih politik in specifičnih posegov s katerimi si bomo posamezni projektni partnerji prizadevali zvišati osveščenost lokalnih, srednjih in malih podjetij. Slednje bomo skozi različne projektne aktivnosti (horizontalna in vertikalna razširitev embrace omrežja) seznanili s prednostmi in uporabnostjo, ki jih prinašajo informacijske in komunikacijske tehnologije. Poleg navedenega je cilj projekta identificiranje in merjenje učinkov informacijskih in komunikacijskih tehnologij na lokalni, ekonomski in družbeni razvoj – npr.merjenje storitev srednjih in malih podjetij, povečanje njihove konkurenčnosti, njihove mednarodne/globalne prepoznavnosti, odpiranje novih delovnih mest, izboljšanje življenjskih standardov itd.

Aktualni projekti