Search
Close this search box.

EUROPE DIRECT – Napovednik dogodkov

Od odgovorov na vsa vprašanja o Evropski uniji vas loči le klic na brezplačno telefonsko številko EUROPE DIRECT 00 800 6 7 8 9 10 11. Vsak državljan lahko iz katerekoli države članice EU zastonj pokliče na omenjeno številko ter v svojem jeziku postavi in dobi odgovor na vprašanje o EU. Storitev je dostopna od ponedeljka do petka med 9.00 in 18. uro.

PONEDELJEK, 15. decembra

LJUBLJANA – Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Mihela Zupančič bo sodelovala na izmenjavi stališč o okolju in energiji, ki ga prireja CNVOS (Zavod za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) v sodelovanju s Predstavništvom EK v Sloveniji in Uradom Vlade RS za komuniciranje. Dogodek je namenjen pregledu sprejetih sklepov z nedavnih zasedanj Sveta EU za okolje, Sveta EU za telekomunikacije, promet in energijo ter odločitev Evropskega sveta. Vodja Predstavništva bo predstavila pobude in dejavnosti Evropske komisije za oživitev evropskega gospodarstva v času finančne in gospodarske krize ter pobude in dejavnosti na področju okolja in energije.

(City hotel Ljubljana, Dvorana I, Dalmatinova 15, Ljubljana, 14.00–16.00)

Kontakt: Saša B. Golob, Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, tel.: +386 (0)1 252 88 14, GSM: +386 (0)51 610 400, e-naslov: sasa.golob@ec.europa.eu

LJUBLJANA – Predstavništvo Evropske komisije in Urad vlade RS za komuniciranje vabita na dogodek “Evropskega smeha polna skleda!”, kjer bosta nastopila raper “Unknown”, ki bo v prostem slogu zrecitiral nekaj pesmi z evropskimi vsebinami in »stand-up« komik Vid Valič, ki bo predstavil šale na temo Evropske unije in njene raznovrstnosti. Dogodek poteka pod okriljem Upravljavskega sporazuma o komuniciranju o evropskih zadevah, sklenjenega med Evropsko komisijo in Vlado RS.

(Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana, ob 17.00)

Kontakt: Špela Horjak, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, tel.: +386 (0)1 252 88 12, GSM: +386 (0)51 610 401, e-naslov: spela.horjak@ec.europa.eu

ČETRTEK, 18. decembra

LJUBLJANA – Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Mihela Zupančič bo sodelovala na okrogli mizi “Predsedovanje Svetu EU in civilna družba”, ki jo prireja CNVOS (Zavod za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) v sodelovanju s Predstavništvom EK v Sloveniji in Uradom Vlade RS za komuniciranje.

Na dogodku bodo strokovnjaki z različnih področij razpravljali o vključenosti civilne družbe v času slovenskega predsedovanja Svetu EU ter dosežkih predsedovanja Francije Svetu EU v drugi polovici leta 2008 in prednostnih nalogah predsedovanja Češke Svetu EU v prvi polovici leta 2009.

(Ministrstvo za javno upravo, konferenčna dvorana, 1. nadstropje, Langusova 4, Ljubljana, ob 16.00)

Kontakt: Tina Vončina, Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, tel.: +386 (0)1 252 88 13, GSM: +386 (0)51 610 400, e-naslov: tina.voncina@ec.europa.eu

Tedenski napovednik dogodkov na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji:

http://ec.europa.eu/slovenija/novinarsko_sredisce/sporocila_za_medije/index_sl.htm

Tedenski koledar dogodkov Evropske komisije:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/787&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

Več o odločitvah, dogodkih in drugih dejavnostih Evropske komisije v prihodnjih tednih:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/08/44&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Aktualni projekti