Search
Close this search box.

EUROSTIBA

program Leonardo da Vinci

leonardo   euroestiba   eu

Leonardo program sofinancira šest tipov projektov, ki jih lahko razdelimo v dve večji skupini: projekti mobilnosti ter ostali projekti, ki jih s skupno besedo imenujemo tudi razvojni projekti.

Eurostiba se uvršča v Program Pilotski projekti, ki so orodje za izboljšanje kvalitete ter promocijo inovacij na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Razvijajo otipljive in jasne produkte ter kjer je le mogoče pri tem uporabljajo nove informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

Projekt bo trajal 24 mesecev, od 1. oktobra 2005 do 1. oktobra 2007; namen pa je uskladitev strokovnih kvalifikacij v različnih pristaniščih po EU z izdelavo skupnega profesionalnega programa izobraževanja. Celoten proračun za projekt znaša 527.455 EUR, od tega znaša proračun RRC Koper 49.689 EUR (od tega zneska je 71,42% sofinanciranega od programa Leonardo da Vinci – 35.496 EUR).

Povezava na spletno stran projekta:
www.euroestiba.org/

Aktualni projekti