Search
Close this search box.

Evropski projekt CHESTNUT

Logo Chestnut in SVRK
 
7. 2. 2017

V četrtek, 2. februarja, je bil v Portorožu predstavljen evropski projekt CHESTNUT (CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport), katerega vodilni partner je Mestna občina Velenje. Na konferenci so sodelovali podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan občine Piran dr. Peter Bossman, partnerji projekta CHESTNUT in strokovnjaki s področja trajnostnega prometnega načrtovanja.

Evropski projekt CHESTNUT je decembra 2016 začelo izvajati 15 partnerjev iz 8 držav Podonavja, prenaša metode celostnega prometnega načrtovanja na nivo funkcionalnih urbanih območij, ki se osredotoča predvsem na človeka, kakovost okolja in življenja.

Uvodoma sta podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Občine Piran Peter Bossman predstavila pomen projekta CHESTNUT za občine. Takeru Shibayama z dunajske tehniške univerze pa je predstavil, kako so zahodna mesta v zadnjih desetletjih večinoma že uspešno prešla od prostorskega načrtovanja, ki se je osredotočalo na vozila, na načrtovanje, ki se osredotoča na ljudi. Kot primer dobre prakse je predstavil mesto Dunaj. V nadaljevanju je vodja projekta Marko Govek iz Mestne občine Velenje poudaril, da je veliko občin že začelo sprejemati celostne prometne strategije, katerih učinki pa ostajajo prostorsko omejeni.

Izziv projekta CHESTNUT je prenos metod celostnega prometnega načrtovanja na nivo funkcionalnih urbanih območij. Skladno s tem je tudi zastavljen konkretni cilj, zmanjšanje obsega zasebnega prometa. V sklopu projekta se bo izvedlo 12 pilotnih akcij, s področij mestnih sistemov za izposojo koles, električne mobilnost ter različnih prometnih študij. Pilotni projekti so manjše investicije, s katerimi se bodo podkrepile v projektu izdelane strategije in akcijski načrti. V mestih predstavljajo tudi trajne ukrepe, s katerimi se prebivalci praviloma hitro identificirajo, imajo pa tudi transnacionalen pomen.

V okviru projekta CHESTNUT bomo v Velenju nadgradili sistem za izposojo koles BICY ter aplikacijo LOKALC GUTS – sistem za obveščanje uporabnikov Lokalc-a in BICY-ja v realnem času.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

 
 

 
 
Povezava na novico STA:

Z mednarodnim projektom do širitve in povezovanja prometnih strategij

 
 

Aktualni projekti