Search
Close this search box.

GESINPORTS

Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper) je bil v letošnjem letu povabljen k sodelovanju pri projektu GESINPORTS – Gestion Intéegrée Durable dans les Ports de Plaisance de la Zone Sud Européenne (Trajnostno integralno upravljanje marin v Južni Evropi). Projekt je prijavljen v okviru pobude Skupnosti INTERREG IIIC South.

geninsportsProjekt GESINPORTS je nastal predvsem zaradi želje po boljšem poznavanju trenutnega stanja na področju turističnih pristanišč v južni Evropi. Temeljito se bo preučilo morebitne slabosti pri varstvu okolja, zagotavljanju varnosti, izobraževanju osebja in prilagajanju na nove informacijske tehnologije. Cilj projekta je iskanje skupne strategije s področja turističnih pristanišč med projektnimi partnerji na podlagi zaključkov in rešitev, ki bodo pridobljeni med izvajanjem projekta.

RRC Koper bo sodeloval pri razvoju izobraževalnega programa na področju varstva okolja in pri določanju indikatorjev, ki se bodo uporabljali za nadzor vplivov, ki jih imajo marine na okolje. Projektu daje velik mednarodni pomen dejstvo, da bodo vsi elaborati in izdelki prevedeni v jezike vseh partnerjev in predstavljeni v Italiji, Španiji, Grčiji in Sloveniji, vzpostavljena bo spletna stran, izvedene pa bodo tudi brezplačne delavnice za osebje v marinah.

Ostali partnerji v projektu so še:

  • Feports – Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación Valenciana, Španija (prijavitelj);
  • Regione Sicilia – Dipartimento Trasporti, Italija;
  • Assonautica Nazionale, Italija;
  • Regione Liguria, Italija;
  • Gouvernement de Valence, Španija;
  • Université Politéchnique de Valence, Španija;
  • Direction Géneral de Ports et de Côtes, Španija;
  • West Aticca Region – Prefecture de l´Attica Oriental, Grčija.

feports   interreg-iiic

Povezava na spletno stran projekta www.gesinports.org

Aktualni projekti