Search
Close this search box.

Gospodarstvo

 

Sestanek delovne skupine za trg dela in izobraževanje, Koper, 4. 6. 2013

Zapisnik sestanka:

pdfzapisnik_trg_dela_4.6.2013.pdf


 

Sestanek delovne skupine za gospodarstvo, Koper, 4. 6. 2013

Zapisnik sestanka:

pdfzapisnik_gospodarstvo_4.6.2013.pdf


 

Prva delavnica delovne skupine za gospodarstvo, Koper, 31. 1. 2013

 

Prva delavnica je bila namenjena pregledu izvedenih aktivnosti iz RRP 2007-2013, pripravi SWOT analize in seznanitvi s projektnimi predlogi za prihodnje programsko obdobje.

 

Gradiva:

docObrazec_projektni_predlog_20.2.2013.doc

pdfPriloga_1_SWOT_gospodarstvo.pdf

pdfPriloga_2_-_Tematski_cilj_in_ukrepi_gospodarstvo.pdf

pdfdelovno_gradivo_za_analizo_RRP_gospodarstvo.pdf

pptanaliza_RRP_Larisa_Kunst_31.1.2013.ppt

pdf1._delavnica_gospodarstvo_zapisnik_31.1.2013.pdf

pdf1._delavnica_gospodarstvo_zapiski_s_table_31.1.2013.pdf

 


 

Kontaktna oseba:

Stojan Gorup, tel.: 05 7313 500, e-mail: stojan.gorup@sloveneta.si

 

Aktualni projekti