Search
Close this search box.

Gostoljubne skupnosti – gonilo razvoja trajnostnega turizma

Primer projekta Adrionet

V letošnjem letu je Regionalni razvojni center Koper, uspešno zaključil izvajanje projekta ADRIONET – Jadransko jonsko omrežje avtentičnih krajev (v ang. Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages). Projekt je bil usmerjen v oživljanje krajev na podeželju s pomočjo modela imenovanega »avtentični kraji«. Model je bil razvit v sosednji Italiji, s partnerji projekta Adrionet, je bil koncept, prenesen tudi na druga območja Jadransko-Jonske regije. Oblikovana pa je bila tudi mednarodna mreža avtentičnih krajev, z namenom spodbujanja ohranjanja naravne in kulturne dediščine z razvojem, ki temelji na družbenih, okoljskih in gospodarskih načelih trajnosti, pri čemer sta v središču kakovost življenja in blaginja lokalnega prebivalstva.

 

kip savrinke

Kip Šavrinke v Hrastovljah. Avtor fotografije: Tina Primožič.

V začetni fazi projekta, so bila na podlagi skupne metodologije, v državah sodelujočih partnerjev, izbrana pilotna območja. Na območju Obalno-kraške regije sta bili izbrani dve pilotni območji, in sicer v zaledju Mestne občine Koper ter na območju občine Hrpelje – Kozina. Sledile so delavnice z lokalnimi skupnostmi, ki so sodelovale pri oblikovanju akcijskih načrtov in pilotnih aktivnosti, namenjenih oživljanju teh krajev.

V nadaljevanju je vsak partner projekta, na svojem ozemlju, v sodelovanju z lokalnimi deležniki, izvedel izobraževanja na temo gostoljubnih skupnosti ter izvedel pilotne aktivnosti. Za omenjeni pilotni območji v Obalno-kraški regiji, je bil za posamezno območje izdelan promocijski letak v slovenskem in angleškem jeziku, načrt upravljanja s posebnim ozirom na arheoloških najdiščih ter v uporabo predana oprema za izvedbo dogodkov na podeželju. Sledila je faza izdelave regijskih poročil s podrobnimi opisi poteka izvedbe aktivnosti in sprememb, ki so jih le te prinesle kraju in lokalni skupnosti. Regionalni razvojni center Koper, ki je bil zadolžen za vodenje delovnega sklopa, je na podlagi regijskih poročil, pripravil transnacionalno poročilo, v katerem so poleg modela gostoljubnih skupnosti, predstavljeni tudi glavni rezultati izvedenih aktivnosti.

Kraji, ki so sodelovali v projektu Adrionet, so danes del mednarodne mreže avtentičnih krajev. Cilj omrežja, pa je spodbujanje ohranjanja naravnih in kulturnih dobrin teh majhnih avtentičnih krajev, ki izkazujejo razvojni potencial glede družbenega, kulturnega in okolijskega pomena, z bogato zgodovino in identiteto ter znanjem in gastronomijo.

Izdelana gradiva in ostali dokumenti projekta Adrionet, so dostopna na spletni strani RRC Koper (www.rrc-kp.si) ter spletni strani projekta Adrionet (https://adrionet.adrioninterreg.eu/).

Logo Adrion Enviroment ADRIONET 20

 

Aktualni projekti