Search
Close this search box.

iCON

icon

 

Aktualno:

 

JAVNA PREDSTAVITEV MREŽE INFO PISARN

RRC je v četrtek, 15.11.2012 organiziral javno predstavitev čezmejne svetovalne mreže informacijskih pisarn z namenom približati storitve svojim uporabnikom v regiji. Pisarne nudijo splošne storitve o možnostih financiranja inovacij, podjetniških projektov,  internacionalizacije, nudijo pomoč pri ustanavljanju podjetij in iskanju partnerjev. Za omejeno število podjetij pa so na voljo tudi specializirane storitve pri pripravi poslovnih načrtov in inovacijskih strategij. Prednost mreže informacijskih pisarn je v prenosu informacij in storitev, saj lahko podjetje na eni točki izve vse o poslovanju na obeh straneh meje.  

Na dogodku so sodelovali vodja projekta na RRC Tina Matekovič,  direktor italijanske info pisarne na SDGZ Andrej Šik in svetovalec za inovacije in podjetništvo Antonio Sfiligoj.  Slednji je predstavil orodja, ki bodo uporabljena pri pripravi inovacijske strategije in poslovnega načrta. Predstavitve so se udeležili podjetniki in podjetniški svetovalci, ki delujejo v okviru podpornih institucij v regiji. Več informacij o storitvah za podjetja lahko podjetniki najdejo na spletnih strani RRC in projekta iCON.

Med storitvami info pisarne je tudi pomoč pri pripravi poslovnega načrta/inovcijske strategije, kot ključnega dokumenta pri pridobivanju finančnih virov. Sredstva na voljo so omejena, zato bomo med prispelimi vlogami izbrali en poslovni načrt in eno inovacijsko strategijo.

 

Predstavitev_storitev_Mree_info_pisarn_Koper_15_11_2012.pdf


Improve__MTB_bizplan_Icon_AS_ppt.pdf


POVABILO K ODDAJI VLOGE za poslovni načrt/inovacijsko strategijo:

Podjetja lahko na RRC podajo vlogo, če so zainteresirana za pomoč pri izdelavi poslovnega načrta oz. inovacijske strategije.

Vlogo pošljite na: tina.matekovic@rrc-kp.si ali na RRC Koper, Ulica 15 maja 19, 6000 Koper

 

 

 

Konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij – Inovativnost in kooperativno podjetništvo

icon  rrc

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Cilj projekta iCON je oblikovati ekonomsko-podjetniško osnovo za vzpostavitev enotnega, podjetništvu prijaznega okolja v skupnem čezmejnem prostoru. Oblikovane bodo trajne podporne storitve za podjetja na višji kakovostni ravni ter za določene ciljne skupine podjetij, ki bodo lahko preko vzpostavljenih mrež izboljšale konkurenčnost in svoj položaj na trgu. Namen projekta je tudi uskladiti različne ukrepe podpornih institucij ter jih povezati v veliko enotno in učinkovito mrežo, ki bi pokrivala različne podjetniške sektorje v bodoči Evroregiji.

Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške podporne institucije iz progamskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in predstavljajo vsa mala in srednja podjetja na tem območju. Jedro projekta (delovni sklop 4) se nanaša na vzpostavljanje povezav (mrež, grozdov, platform) med podjetji, ki lahko tako povečajo lastno konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija. Sodelovanju med institucijami za podporo podjetništvu na obeh straneh meje (delovni sklop 2) so namenjene aktivnosti, s katerimi se bo prenašalo znanje, izkušnje ter sodelovanje med njimi. Razvite bodo skupne storitve za internacionalizacijo podjetij (delovni sklop 5), tudi s pomočjo novih tehnologij in virov informacij: DBE (Digital Business Ecosystem) in KMS (Knowledge Management Systems) (delovni sklop 3). Vključene bodo deprivilegirane skupine (starejši, upokojenci) in tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v podjetniškem okolju (mladi), za katere je predviden sistem čezmejnih delovnih praks (delovni sklop 6).

Vodilni partner je Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine, ostali partnerji pa so: Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, Posoški razvojni center, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica za severno Primorsko, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovensko deželno gospodarsko združenje, INFORMEST – Center za pospeševanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja, CNA Veneto – Državna konfederacija obrtnikov, majhnih in srednjih podjetij iz Veneta, Združenje trgovcev tržaške pokrajine, Združenje industrije Furlanije-Julijske krajine, Združenje obrtnikov in podjetij Furlanije-Julijske krajine, E.I.N.E. – Ustanova za industrializacijo severovzhoda, S.I.PRO. Pokrajinska razvojna agencija iz Ferrare.

Vrednost projekta je 3.167.095 €, od česar bo Evropski sklad za regionalni razvoj sofinanciral 85 odstotkov. Projekt se je začel aprila 2010, zaključil pa se bo marca 2013.

Pri projektu lahko sodelujejo tudi podjetja, ki želijo vzpostaviti kontakte z malimi in srednje velikimi podjetji na čezmejnem območju in se vključiti v izbrane čezmejne mreže podpornega okolja. Od projekta lahko pričakujejo:

  • sodelovanje na bilateralnih slovensko-italijanskih podjetniških srečanjih in na izbranih mednarodnih sejmih v tujini,
  • prejemanje informacij,
  • pomoč zunanjih svetovalcev pri vzpostavljanju podjetniških mrež,
  • tehnično podporo pri informatizaciji mrežnih storitev DBE (»Digital Business Ecosystem«) in dostop do baze podatkov, izdelane v okviru projekta,
  • izobraževanja s področja vodenja in delovanja podjetniških mrež v obmejnem prostoru,
  • izobraževanja na daljavo za specifična področja, povezana z aktivnostmi podjetij na obmejnem območju,
  • sodelovanje pri čezmejnih delovnih praksah mladih.

Spletna stran projekta: http://www.icon-project.eu

 


 

icon_logos_komplet

 

Regionalne informacijske pisarne iCON

 

V sklopu projekta iCON, program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, smo vzpostavili mrežo štirih regionalnih informacijskih pisarn, kjer:

Za podjetnike  in MSP nudimo informacije o možnostih financiranja inovacij, podjetništva, internacionalizacije, identificiramo čezmejne sinergije in podjetniške priložnosti, nudimo pomoč za ustanavljanje podjetij in iščemo projektne partnerje

Za omejeno število MSP nudimo informacije za dostop do finančnih instrumentov, podpiramo internacionalizacijo MSP (analiza trga, oblikovanje skupnih podjetij, strategije internacionalizacije), oblikujemo inovacijske strategije in poslovne načrte, podpiramo čezmejna gospodarska partnerstva.

 

 

Kontakti :

RRC Koper

Naslov: RRC Koper, Ulica 15 maja 19, Koper

Telefon: + 386 5 663 75 82

E-mail: info@rrc-kp.si

Kontaktna oseba: mag. Tina Matekovič

ROD Ajdovščina

Naslov: Gregorčičeva 20, Ajdovščina

Telefon: + 386 5 365 36 04

E-mail: ra.rod@siol.net

Kontaktna oseba: Silvana Peljhan

Informest

Naslov: Via Cadorna 36, 34170 Gorizia

Telefon: +39 0481-597436

icon@informest.it

Kontaktna oseba: Luisa Capitan

SDGZ/EURES

Naslov: Ulica Cicerone 8, Trst

Telefon: +39 040 67248

E-mail: info@sdgz.it

Kontaktna oseba: Andrej Šik

icon_complet

 

 


 

JAVNA PREDSTAVITEV MREŽE INFO PISARN

RRC je v četrtek, 15.11.2012 organiziral javno predstavitev čezmejne svetovalne mreže informacijskih pisarn z namenom približati storitve svojim uporabnikom v regiji. Pisarne nudijo splošne storitve o možnostih financiranja inovacij, podjetniških projektov,  internacionalizacije, nudijo pomoč pri ustanavljanju podjetij in iskanju partnerjev. Za omejeno število podjetij pa so na voljo tudi specializirane storitve pri pripravi poslovnih načrtov in inovacijskih strategij. Prednost mreže informacijskih pisarn je v prenosu informacij in storitev, saj lahko podjetje na eni točki izve vse o poslovanju na obeh straneh meje.  

Na dogodku so sodelovali vodja projekta na RRC Tina Matekovič,  direktor italijanske info pisarne na SDGZ Andrej Šik in svetovalec za inovacije in podjetništvo Antonio Sfiligoj.  Slednji je predstavil orodja, ki bodo uporabljena pri pripravi inovacijske strategije in poslovnega načrta. Predstavitve so se udeležili podjetniki in podjetniški svetovalci, ki delujejo v okviru podpornih institucij v regiji. Več informacij o storitvah za podjetja lahko podjetniki najdejo na spletnih strani RRC in projekta iCON.

Med storitvami info pisarne je tudi pomoč pri pripravi poslovnega načrta/inovcijske strategije, kot ključnega dokumenta pri pridobivanju finančnih virov. Sredstva na voljo so omejena, zato bomo med prispelimi vlogami izbrali en poslovni načrt in eno inovacijsko strategijo.

 

Predstavitev_storitev_Mree_info_pisarn_Koper_15_11_2012.pdf


Improve__MTB_bizplan_Icon_AS_ppt.pdf


POVABILO K ODDAJI VLOGE za poslovni načrt/inovacijsko strategijo:

Podjetja lahko na RRC podajo vlogo, če so zainteresirana za pomoč pri izdelavi poslovnega načrta oz. inovacijske strategije.

Vlogo pošljite na: tina.matekovic@rrc-kp.si ali na RRC Koper, Ulica 15 maja 19, 6000 Koper 

Aktualni projekti