Search
Close this search box.

INFORMATIVNI DOGODEK – TRŽNICA PRILOŽNOSTI

rrc     ess2

    


PROMOCIJA ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME – RŠS Južna Primorska

Koper, 29.11.2011

V petek, 2. decembra, bo v organizaciji Regionalnega razvojnega centra Koper, potekal informativni dogodek TRŽNICA PRILOŽNOSTI, katerega glavni namen je promocija enotne štipendijske sheme.

Mladim želimo predstaviti poklice, za katere obstaja s strani delodajalcev v regiji povpraševanje in hkrati spodbuditi delodajalce za razpis štipendij, za poklice, za katere je med mladimi zanimanje. V ta namen se bodo v športni dvorani Osnovne šole Koper, med 9. in 15. uro, na stojnicah predstavljali delodajalci s predstavitvijo potrebnih profilov, srednje šole, fakultete in druge relevantne organizacije ter zavodi.

V okviru dogodka, bo ob 10. uri, za učence 8. in 9. razredov osnovnih šol, v izvedbi Regionalnega razvojnega centra in Fakultete za management, potekala delavnica z naslovom »pot do zaposlitve je tlakovana z znanjem«.

Dogodek je letos organiziran prvič, želimo pa si, da bi postal tradicionalen, saj bo le tako zagotovljena medčloveška izmenjava, ki je pogoj za dolgoročno sodelovanje in razvoj v regiji.

                                   Regionalni razvojni center Koper

Kontaktne informacije:

Tamara Ristić

e-mail: tamara.ristic©rrc-kp.si 

Tina Primožič                                                                                  

e-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

Aktualni projekti