Search
Close this search box.

INFORMATIVNI JAVNI POZIV ZA PROJEKT CORSSMOBY

Regionalni razvojni center Koper objavlja informativni javni poziv za preverbo pripravljenosti ponudnikov za izvajanje ladijskih prevozov za potnike na relaciji Koper-Trst v letu 2021 in za oceno okvirne cene za izvedbo te storitve. Rok za predložitev izjave in ocene okvirne cene je do 19. 2. 2021.

Aktivnost je del projekta CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italiaj-Slovenija 2014-2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Priloge:

pdf– Informativni javni poziv Ladijsko prevozi Koper-Trst

docx– OBRAZEC 1, IJP-CM 1/2021

 

Zazpis in priloge v italijanščini:

3/2/2021

BANDO PUBBLICO INFORMATIVO DEL PROGETTO CROSSMOBY

Il Centro di sviluppo regionale di Capodistira ha pubblicato un bando pubblico informativo per verificare la disponibilità degli offerenti a svolgere servizi di trasporti marittimi per passeggeri sulla tratta Capodistria-Trieste nel 2021 e per la valutazione del prezzo indicativo per svolgere tale servizio. Il termine di presentazione della dichiarazione e valutazione del prezzo indicativo è entro il 19/2/2021.

L’attività è parte del progetto CROSSMOBY, programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2021-2020, parzialmente cofinanziato del Fondo europeo di sviluppo regionale.

 

pdf– Bando pubblico inforativo – Trasporti marittimi KP-TS

docx– MODULO 1, IJP-CM 1/2021

Aktualni projekti