Search
Close this search box.

Inter Bike II bo spodbujal trajnostno mobilnost

 

S P O R O Č I L O  Z A  M E D I J E

 

Koper, 28. 11. 2017 – Na javnem razpisu Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, objavljenem leta 2016, je bil na tematskem področju nizkoogljičnih strategij odobren projekt INTER BIKE II – Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike. Pet projektnih partnerjev z obeh strani meje bo v prihodnjem dveinpolletnem obdobju poskusno uvedlo občasne prevoze koles z avtobusi in ladjami na nekaj odsekih kolesarske trase Adriabike, ki povezuje Kranjsko Goro in Ravenno. Trasa je bila vzpostavljena pri strateškem projektu Inter Bike v preteklem programskem obdobju.

 

 

Projekt Inter Bike II je namenjen spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. Vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper, sodelujejo pa še Mestna občina Koper, Občina Tržič, Razvojna agencija ROD Ajdovščina in Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta VEGAL. Partnerji bodo vzdolž kolesarske povezave Adriabike od Kranjske Gore do Ravenne, vzpostavljene pri strateškem čezmejnem projektu Inter Bike preteklega programskega obdobja, nadaljevali z vpeljevanjem poskusnih multimodalnih linij prevoza koles z avtobusom in ladjo. V Furlaniji-Julijski krajini so leta 2014 poskusno uvedli začasen prevoz koles z avtobusom med Trstom, Vidmom in Gradežem ter med Trstom in zaledjem. Ker so uporabniki storitve dobro sprejeli, so se partnerji nadaljevalnega projekta odločili za uvajanje novih multimodalnih povezav, ki bodo povezovale kolesarjenje ter avtobusni in ladijski potniški promet. Koprska in tržiška občina bosta tako v kolesarski sezoni 2018 nekajkrat poskusno uvedli čezmejno avtobusno povezavo za prevoz koles med Koprom, Tržičem, letališčem Ronchi in Krminom. Linija bo povezala kolesarski povezavi Adriabike in Alpe Adria, ki poteka od Salzburga do Gradeža. Mestna občina Koper bo uvedla še poskusno avtobusno linijo za prevoz koles med mestom in mejnim prehodom Škofije. Kolesarjem, ki se vozijo po priljubljeni sprehajalni in kolesarski Poti zdravja in prijateljstva Parenzani, bo tako na voljo tudi možnost avtobusnega prevoza. Parenzana poteka po trasi nekdanje železnice med Trstom in Porečem, po njej pa je speljana tudi trasa Adriabike. Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta bo v Beneški laguni poskusno vpeljala dve ladijski povezavi za prevoz koles med priljubljenima letoviščima Bibione in Caorle ter po reki Lemene. Prva povezava bo novost v Beneški laguni in bo skrajšala kolesarjenje po kopnem delu trase Adriabike. Druga ladijska linija pa bo zaledje lagune povezala z obalnimi letovišči. Pri projektu bo izvedena tudi ena investicija. Mestna občina Koper bo ob mejnem pasu v Hrvatinih uredila nov odsek kolesarske poti, ki se bo navezala na Adriabike.

Partnerstvo namerava obenem spodbuditi sodelovanje med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri urejanju prostora, načrtovanju prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. V ta namen bo ustanovljen čezmejni odbor oz. skupina, v kateri bodo predstavniki odločevalske in izvedbene ravni. Tudi na področju razvoja kolesarskega turizma se bo še naprej spodbujalo sodelovanje med ponudniki in izboljševanje kakovosti ponudbe za kolesarske turiste, s čimer so partnerji začeli pri Inter Bikeu v preteklem programskem obdobju. Inter Bike II, katerega skupna vrednost znaša milijon evrov, se bo zaključil marca 2020.

Dodatne informacije:

Regionalni razvojni center Koper

Larisa Kunst

e-mail: Larisa.kunst@rrc-kp.si

tel.: +386 5 663 75 80

 

logoltipiinterbike2x

Aktualni projekti