Search
Close this search box.

Inter Bike III in Adrioncycletour bosta razvijala kolesarsko mobilnost čezmejnega območja

Oktobra se je začel čezmejni projekt s področja razvoja kolesarskega turizma Inter Bike III, ki prenaša rezultate prejšnjih dveh istoimenskih projektov na novi obmejni območji.

Inter Bike III je t. im. kapitalizacijski projekt čezmejnega programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, katerega namen je, prenesti rezultate prejšnjih dveh projektov iz programskih obdobij 2007-2013 in 2014-2020 na nova območja ob meji, v Brkine ter dolino rek Ter in Nadiža. Pretekla projekta Inter Bike sta opredelila 1000-kilometrsko kolesarsko povezavo Adriabike, ki povezuje Kranjsko Goro z Ravenno. V njunem okviru so bile sofinancirane investicije v kolesarsko infrastrukturo, z izobraževalnimi aktivnostmi pa se je poskušalo izboljšati ponudbo za kolesarske turiste ob poti. Uvajalo se je tudi intermodalne storitve prevoza koles z avtobusi in ladjami, med katerimi so nekatere postale tudi redne linije.

Projekt Inter Bike III bo obstoječo infrastrukturo in storitve še nadgradil. Na slovenski strani bo pozornost namenjena razvoju državne kolesarske povezave D7, ki povezuje, čez Kras in Brkine, mejna prehoda Robič in Jelšane. Natančneje se bo določila trasa povezave na odsekih, ki še niso dovolj dorečeni, izvedlo se bo nekaj izboljšav kolesarske infrastrukture, poskrbelo pa se bo tudi za dolgoročno upravljanje poti, izboljšanje kakovosti kolesarske ponudbe ob njej in promocijo same povezave. V Vipavski dolini bodo poskusno uvedli sezonske kombi prevoze koles do intermodalnega vozlišča v sosednjem Čedadu. Prevozi bodo predstavljali dopolnitev k sezonski avtobusni povezavi Tolmin-Čedad, sofinancirani v okviru strateškega čezmejnega projekta Adrioncycletour. Kar zadeva promocijo se bo nadgradilo spletni zemljevid čezmejnih kolesarskih poti, ki je dostopen na spletni strani https://bike-alpeadria.eu. Za območje Obalno-kraške regije pa se bo pripravilo prometno študijo za izboljšanje javnega avtobusnega potniškega prometa na primestnih in čezmejnih linijah.

Na italijanski strani bodo na območju dolin rek Ter in Nadiža, ki ju povezuje regionalna kolesarska pot FVG4, nadgradili kolesarsko turistično ponudbo in e-mobilnost, tako kot na območju Krasa in Brkinov. V Vzhodnem Venetu pa nameravajo izboljšati ponudbo prevozov kolesarjev z barkami. Predvidena je uvedba nove ladijske linije med Eracleo in Caorlami v beneški laguni ter po reki Lemene proti notranjosti.

Navedene aktivnosti dopolnjujejo vsebino strateškega projekta Adrioncyletour, ki prav tako izboljšuje kolesarsko infrastrukturo in ponudbo kolesarskih storitev in sicer na obalni kolesarski povezavi vzdolž Severnega Jadrana ter na njenih navezavah proti notranjosti do Gorice in Gorenjske.

Aktualni projekti