Search
Close this search box.

IZVEDBA PROJEKTOV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V SLOVENSKI ISTRI

RRC Koper je 2.10.2019 organiziral usklajevalni sestanek glede priprave programa trajnostne mobilnosti na območju Slovenske Istre. Osnovni okvir programa izhaja iz projektov, opredeljenih v nedavno sprejetih celostnih prometnih strategijah občin Koper, Izola in Piran, ki bodo integrirani in nadgrajeni na podlagi rezultatov pilotnega projekta CHESTNUT (Interreg program Podonavje): Multimodalna shema trajnostne mobilnosti v obalnem pasu. Rezultate projekta je predstavil mag.David Trošt (PNZ d.o.o).

Rajko Leban, direktor organizacije GOLEA, predstavil iniciativo  za pridobitev sredstev programa tehnične pomoči ELENA (delovni naslov ELENA 2), glede katerega so župani primorskih občin pred kratkim podpisali Pismo o nameri. Sredstva  bodo namenjena pripravi projektov  Trajnostne mobilnosti v primorskih občinah, ki bodo kasneje izvedeni ob finančni podpori iz različnih virov.

Udeleženci so pregledali seznam do sedaj predlaganih projektov za prijavo ELENA2 iz posameznih občin v luči skladnosti na regionalni ravni, razpravljali so o predlaganih rešitvah projekta CHESTNUT in priporočljivih uskladitvah do sedaj oblikovanih predlogov, ki izhajajo iz regionalnega in integralnega pristopa, ki jih prinaša pilotni projekt CHESTNUT.

V uvodu sestanka sta predstavnika Urbanističnega inštituta RS predstavila projekta Mobilitas (sofinanciranega iz programa Interreg Mediteran) in Crossmoby (sofinanciran iz programa Interreg V-A Slovenija-Italija).

Sestanka so se udeležili predstavniki štirih občin Slovenske Istre, organizacij, ki pripravljajo občinske prostorske načrte, GOLEE, Urbanističnega inštituta RS,  podjetja PNZ d.o.o. in  Regionalnega razvojnega centra Koper.

 

Aktualni projekti