Search
Close this search box.

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO ŠTIPENDISTIH


eu

Rok za oddajo vlog: 19. 7. 2013

Datum objave:  29. marec 2013

Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Južne Primorske, z dnem 29. 3. 2013 objavlja:

 


JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA

ODDAJO POTREB PO ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 IN

VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA


 

 

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2013/2014, za sofinanciranje kadrovskih štipendij v višini 60 %.

Pogoji za vključitev, način prijave ter postopek izbire delodajalcev so natančno opredeljeni v javnem pozivu. Delodajalci se na javni poziv prijavijo s prijavnim obrazcem »OBR1 – javni poziv_2012-2013«.

Delodajalci, ki so že vključeni v RŠS, vlogo oddajo le v primeru novih potreb po štipendistih. 

Informacije:
TAMARA RISTIĆ, tel. 05 66 37 586, tamara.ristic@rrc-kp.si

in

OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV, tel. 05 7344 362,  info@ora.si, Partizanska 4, Sežana

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Razpisna dokumentacija:

 

Javni_poziv__Juzna_Primorska_2013-2014.pdf

OBR1_javni-poziv_2013-2014.doc

 

 

Ostali dokumenti:

Pravilnik o izvajanju enotne RŠS.doc


Aktualni projekti