Search
Close this search box.

Javni poziv za promocijo vina na tretjih trgih

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 10.3.2015 objavilo »Javni poziv za zbiranje predlogov programov za sofinanciranje dejavnosti za promocijo vina na trgih tretjih držav«.

Rok za prejem: 31.03.2015 do 15:00 ure

Več informcij: Agencija RS za za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si 

 

Razpisna dokumentacija:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1204

Aktualni projekti