Search
Close this search box.

Javni razpis COSME: spodbujanje trajnostnih turističnih produktov na nadnacionalni ravni

 

Objavljen je prvi razpis iz finančnega programa COSME 2014-2020, ki je namenjen doseganju ciljev evropske turistične politike in s tem posredno doseganju ciljev nacionalnih turističnih politik.

Tokratni razpis, ki ga je objavila Evropska komisija, je vezan predvsem na mala in srednja turistična podjetja v Evropski uniji, saj je ključni cilj razpisa COSME podpora razvoju podjetništva, mreženju evropskih podjetij, zaposlovanju ter podpori rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij.

Turistična mala in srednje velika podjetja se lahko v okviru vsebin in ciljev tega razpisa projektno povežejo z drugimi turističnimi podjetji v najmanj štirih državah Evropske unije v smislu skupnih projektnih aktivnosti za vzpostavitev transnacionalnih tematskih turističnih storitev, ki hkrati podpirajo razvoj in diverzifikacijo turističnih storitev na specifičnih območjih evropskega turizma (obalni turizem, podeželski turizem, gorski turizem).

Več informacij in razpisna dokumentacija: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7648&lang=en&title=Sustainable%2Dtransnational%2Dtourism%2Dproducts

Vir: slovenia.info

Aktualni projekti