Search
Close this search box.

Javni razpis SRRS

02.12.2009
Javni razpis za dodelitev sredstev projektom za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 2009

UGODNA POSOJILA in deloma NEPOVRATNA SREDSTVA za

investicije na narodnostno mešanih območjih

Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, je v Uradnem listu RS, št. 74/2009 z dne 25.9.2009 objavil Javni razpis za dodelitev sredstev projektom za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 2009.

Razpisanih je skupno 1.251.500,00 EUR ugodnih posojil ter 208.500,00 EUR nepovratnih sredstev, po ugodnih posojilnih pogojih: obrestna mera EURIBOR (trimesečni) + 0,25 % letno. Skupna doba vračanja posojila z vključenim do 3 letnim neobveznim oz. možnim moratorijem je do 15 let. Projekti primarne kmetijske proizvodnje ter podjetništva, bodo sofinancirani s kombinacijo posojila in nepovratnih sredstev, projekti lokalne in regionalne javne infrastrukture ter razvojne dokumentacije, pa bodo upravičeni do nepovratnih sredstev.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil ter nepovratnih sredstev, ki so namenjena projektom na območjih v občinah Dobrovnik, Hodoš, Moravske Toplice, Lendava, Šalovci ter Piran, Koper in Izola. Javni razpis nudi sofinanciranje projektov primarne kmetijske proizvodnje, podjetništva, projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture ter priprave razvojne dokumentacije.

Roka za oddajo prijav sta: 2.11.2009 ter 2.12.2009.

Interesenti lahko pridobijo dodatne informacije na Skladu, vsak delavnik od 9. do 12 ure ter tudi na tel. št.: 01/836-19-53 oz. na naslovu: rdf.sklad@siol.net.

Vse o navedenem javnem razpisu najdete na spletnih straneh Sklada:

Dokumenti:

Aktualni projekti