Search
Close this search box.

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem – 2016/2017

Regionalni razvojni center Koper dne, 26. 6. 2017, objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017.

 

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Obalno-kraški statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

 

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2017.

 

Povezava na razpisno dokumentacijo>>

 

DODATNE INFORMACIJE

mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, tel. 05 66 37 590

Aktualni projekti