Search
Close this search box.

Najava javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019

 

Regionalni razvojni center Koper z dnem 28. 2. 2018 najavlja objavo Javnega razpisa projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Obalno-kraške regije za šolsko/študijsko leto 2018/2019 (v nadaljevanju: javni razpis).

 

Vlogo bo možno oddati od 1. 9. 2018 dalje.

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Obalno-kraški statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Vrednost javnega razpisa bo predvidoma: 300.000 EUR.

 

V obravnavi je sprememba Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki se bo v primeru potrditve uporabljal od 1. 6. 2018 dalje že za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Besedilo javnega razpisa in obrazci za prijavo bodo objavljeni naknadno, prijava pa bo možna od 1. 9. 2018 dalje.

 

Javni razpis bo sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo:

mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, tel.: 05 66 37 590.

http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/2014-2020/dokumenti/2014-2020/Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan.jpg Logo MDDSZ ozje logo RŠS obalno kraška C
 

Aktualni projekti