Search
Close this search box.

Karte občutljivosti slovenske obale

camp

Projekt je prispeval zanesljivo orodje, ki je v pomoč pri razvoju strategij ukrepanja ob onesnaženjih morja v okviru Nacionalnega načrta ukrepanja ob nesrečah, pri izlitjih nafte in ostalih zdravju škodljivih snovi. Rezultat projekta je tudi serija kart občutljivosti, ki razkrivajo pomembna območja z vidika ekonomske rabe, narave, biodiverzitete in kulturne dediščine. Karte so bile integrirane v GIS – geografski informacijski sistem.

Aktualni projekti