Search
Close this search box.

KONČNA BROŠURA IN LETAK PROJEKTA CROSSMOBY

Logo CROSSMOBY

Projekt CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 20141-2020, se 28. februarja 2022 zaključuje. Ponosni smo na dosežene rezultate in sodelovanje med partnerji. Tu objavljamo tudi končno brošuro o rezultatih projekta ter dvojezični letak. Publikaciji sta objavljeni tudi na spletni strani programa Interreg Italija-Slovenija.

 

 


 

Logo CROSSMOBY

 

BROCHURE FINALE E DEPLIANT DEL PROGETTO CROSSMOBY

Il progetto CROSSMOBY, programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2014-2020, giunge a termine il 28 febbraio 2022. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e la cooperazione svoltasi fra i partner. Qui trovate pubblicata anche la broschure finale sui risultati del progetto e il depliant bilingue. Troverete queste pubblicazioni anche sulla pagina del programa Interreg Italia-Slovenia.

 

Aktualni projekti