Search
Close this search box.

Koprski prometno informacijski center zbira prometne in okoljske podatke

 

Mestna občina Koper je vzpostavila prometno informacijski center, katerega namen je oblikovanje modernega sistema nadzora gostote prometa na cestah na območju občine in v regiji, javnega potniškega prometa in mirujočega prometa. Sistem uporabnikom ponuja ažurne informacije o zastojih, prihodih avtobusov in njihovi trenutni lokaciji, avtobusnih postajah, zasedenosti parkirišč, mreži kolesarskih poti in lokalni onesnaženosti zraka. Informacije so na razpolago na aplikaciji MOK MOBI na povezavi pic.harphasea.si/mok-mobi. Gre za pilotni projekt, ki je poskusno vzpostavljen na območju ene občine v regiji, v regionalnem razvojnem programu pa je predvidena njegova vzpostavitev na regionalni ravni. Vzpostavitev takšnega centra je pomembna zaradi boljšega nadzora nad velikim obsegom prometnih tokov v regiji.

Aktivnosti vzpostavitve centra so sofinancirane iz dveh projektov programa Interreg Mediteran SUMPORT in MOBILITAS. V okviru slednjega je bila oblikovana informacijska rešitev za prenos prometnih podatkov iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste na koprski center in integracijo obeh vrst podatkov. Izdelana je bila še analiza onesnaženosti zraka na območju občine. Meritve potekajo z mobilno postajo, nameščeno na vozilu, kar je nov pristop zbiranja takšnih podatkov. Analiza je pokazala, da promet, kljub svoji gostoti, ni glavni onesnaževalec zraka v koprski občini. Pomembnejši vir onesnaževanja zraka je industrija na čezmejnem območju.

 

Aplikacija MOK MOBI: https://pic.harphasea.si/mok-mobi/#!/

 

Aktualni projekti