Search
Close this search box.

LOGICAL

                                      ce_logo                                                                  LOGICAL_001_4c_small
Logical je akronim naslova -Transnational LOGistics’ Improvement through Cloud computing and innovAtive cooperative business modeLs kar bi lahko prevedli v Transnacionalne logistične izboljšave z računalništvom v oblakih in inovativnimi poslovnimi modeli sodelovanja.
Slovenka partnerja v projektu sta Luka Koper d.d. in Regionalni razvojni center Koper.

O projektu
Cilj3 Teritorialno sodelovanje: Program Srednja Evropa
Prioriteta 2: Izboljševanje dostopnosti območja Srednje Evrope in znotraj nje
Trajanje projekta: 42 mesecev, maja 2011 do oktobra 2014

Vodilni partner: Aufbauwerk Region Leipzig GmbH

Cilj projekta je razvoj in vpeljava visoko inovativnih IKT storitev, ki temeljijo na »cloud computingu« za povečanje učinkovitosti medsebojnega sodelovanja (interoperabilnosti) različnih logističnih udeležencev v multimodalnem logističnem sodelovanju in večjih logističnih središč srednje Evrope. LOGICAL prispeva k doseganju ciljev s: krepitvijo prodora logističnega sektorja z modernimi ICT storitvami, povečevanjem stroškovne učinkovitosti logistike z zmanjševanjem transakcijskih stroškov »business to business –b2b« sodelovanja (boljši pristop k relevantnim informacijam globalnih udeležencev), povečevanjem intermodalnega sodelovanja v skupnem sistemu »cloud computinga«, s promoviranjem interne integracije v Srednji Evropi z razvojem in vpeljavo v prakso univerzalnega pristopa, h kateremu se lahko Evropski logistični centri pridružijo, in z mreženjem večjih Srednje evropskih logističnih centrov za promoviranje sodelovanja in izmenjav izven TEN-T koridorjev (promoviranje trajnostnih načinov multimodalnega transporta)

 

Več informacij na spletni strani: http://www.project-logical.eu/

Sporočila za javnost

pdfSporocilo_za_javnost_Feb14.pdf

 

3. delavnica

Aktualni projekti