Search
Close this search box.

MLADIEKOIN

si-hr  rrc

eu-nalozba-ipp  svlr

Program IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013

SLOHRA E-MLADI SKUPAJ V EKO-INOVATIVNOSTI

Specifični čezmejni cilji operacije

 • motivirati mlade za razvoj novih projektov na temo eko-inovativnosti in čezmejnega sodelovanja,
 • povezovanje slovenskih in hrvaških skupin mladih in sodelovanje na skupnih ciljih, ter spodbujanje izmenjave izkušenj, kulture med njimi,
 • razviti določeno število idej na področju eko-inovativnosti, ki bodo pripravljene za realizacijo na obeh straneh meje,
 • vključevanje inovativnih podjetnikov v konzorcije in povezovanje z njihovimi čezmejnimi kolegi, z namenom izmenjave mnenj o področju inovativnosti in eko-inovativnosti,
 • v konzorcij mentorjev vključiti mentorje iz obeh strani meje in razviti skupno metodologijo podjetniških krožkov, primerno za obe strani in pripravljeno za razširitev na druga obmejna območja,
 • oblikovati sistem podjetniških krožkov, ki bo skupaj z oblikovanim konzorcijem inovativnih podjetnikov tudi v nadalje tvoril veliko število idej.

Partnerji v projektu so

 • Razvojni center Novo msto d.o.o.
 • Regionalni razvojni center Koper
 • RRA Notranjsko –kraške regije d.o.o.
 • Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.
 • Regionalna razvojna agencija Porin
 • Razvojna agencija Karlovačke Županije d.o.o.

Predvideni rezultati projekta

 • razvitih cca 25 novih čezmejni eko-inovativnih produktov
 • izdelanih cca 25 predlogov projektov (poslovni načrti) za prijavo na razpisana EU sredstva
 • oblikovan SLOHRA konzorcij mentorjev
 • oblikovani konzorciji inovativnih podjetnikov v vsaki regiji
 • vzpostavljen sistem podjetniških krožkov v vsaki regiji

Aktualni projekti