Search
Close this search box.

MODRI SUSTAINABLE INNOCHALLENGE 2021/2022

 

Ko se povežeta Regionalni razvojni center Koper in Fakulteta za Management

 

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega namen je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Eden izmed projektov programa je tudi projekt BluAct Second Wave, ki zajema mrežo pristaniških mest EU za izmenjavo dobrih praks na področju podjetništva znotraj modrega gospodarstva in za zagon slednjega. Glavna aktivnost je izvedba tekmovanja, ki obsega zbiranje inovativnih podjetniških predlogov, ocenjevanje, podelitev nagrad in inkubacijski program. Partnerska mesta sledijo metodologiji Pireja, vendar si jo prilagodijo glede na svoje potrebe in lokalni kontekst.

Za izvedbo tekmovanja se je Regionalni razvojni center Koper, ki v projektu sodeluje kot projektni partner, povezal s Fakulteto za Management Univerze na Primorskem, ki vsako leto organizira FestINNO dogodek, v okviru katerega se izpelje tudi natečaj za najboljšo podjetniško idejo. Zaradi sodelovanja med organizacijo in institucijo je bil letos natečaj z imenom Sustainable INNOvation challenge nekoliko modro obarvan. V natečaj za najbolj inovativne in trajnostne (modre) poslovne ideje mladih so tokrat bili vključeni študenti in študentke UP Fakultete za Management in Fakultete za turistične študije – Turistica.

FestINNO dogodek, in s tem tudi natečaj Sustainable INNOvation challenge, je letos potekal 25. maja. Vse vsebine so potekale virtualno. Na natečaj se je s svojimi podjetniškimi idejami uvrstilo 15 ekip, med katerimi je komisija izbrala pet najboljših ekip oz. podjetniških idej. Med pet najboljših ekip so se uvrstile: Greener Purchase, Food & Wood, Fishing gear, 3D Printed coral reef in ekipa Blue Adventure. Sam izziv natečaja je bil povezan s trajnostjo zato je kot glavni izziv bilo zastavljeno vprašanje Kako lahko zmanjšamo negativen človeški vpliv na okolje (na kvaliteto morij in oceanov)?. Publika, ki je prisostvovala na natečaju je pet ekip in idej spoznala preko kratkih video filmčkov, ki so predstavili ideje in preko intervjujev med moderatorko dogodka in člani ekip. Po ogledu filmčkov in vseh intervjujih je publika s pomočjo zoom orodja izglasovala tri zmagovalce. S 25% je zmagala ekipa Greener Purchase, ekipi 3D Printed coral reef in Blue Adventure pa sta si delili drugo mesto z 21%.

Ideja Greener zajema podjetje, ki bo drugim podjetjem nudilo spletna izobraževanja z namenom ozaveščanja o problemu, ki nastaja zaradi prekomerne količine odpadne embalaže. Podjetje bo ostalim pomagalo najti rešitev za bolj trajnostni pristop k problemu ter uvesti spremembe v njihov delovni proces. Ideja 3D Printed coral reef zajema proizvodnjo 3D koralnih grebenov narejenih iz okolju prijaznih materialov, ki se jih nato locira v morje. Ti predstavljajo nov življenjski prostor tako za živalske kot tudi rastlinske morske vrste, kar posledično prispeva k obogatitvi biotske raznovrstnosti, hkrati pa tudi priložnost za turizem kot točke za potapljanje in ogled morskega sveta. Ideja Blue Adventure pa zajema turistično agencijo, ki bi obiskovalcem ponudila pustolovščino z nalogami povezanimi s čiščenjem okolja ter ozaveščanjem o ekologiji. Po opravljeni pustolovščini bi nato obiskovalci za pobrane odpadke prejeli nagrado v obliki izleta z barko po slovenskem morju, zbrani odpadki pa bi bili predani podjetjem za predelavo odpadkov.

Filmčke vseh treh zmagovalnih idej si lahko pogledate s klikom na sledeče linke:

–       https://youtu.be/4bKGm8OG4xA 

–       https://youtu.be/mStM55mx24s

–       https://www.youtube.com/watch?v=UjRHEbphnWM&t=2s

Regionalni razvojni center Koper je v sklopu projekta bil aktiven tudi v mesecu juniju, saj je gostil 4. dvodnevno mednarodno partnersko srečanje v Kopru.

      

Nekaj o projektu:

Projekt je financiran s strani evropskega programa URBACT III, ki mestom pomaga razviti trajnostne, pragmatične rešitve z vključevanjem gospodarskih, socialnih in okoljskih urbanih tem. BluAct 2nd Wave mreža sledi uspehu prve generacije BluAct partnerske mreže v kateri je bilo šest evropskih mest podprtih pri prenosu dobre prakse na področju podjetništva za modro rast iz mesta Pirej med letoma 2018 in 2020. V letu 2021 so tri nova mesta dobila priložnost seznaniti se s pirejsko dobro prakso na področju modrega gospodarstva.

Več informacij o projektu lahko pridobite na spletnih straneh kot sta bluact.eu in URBACT.eu/bluact-second-wave.

Dodatne informacije:

Mojca Fabbro

Regionalni razvojni center Koper

E-mail: mojca.fabbro@rrc-kp.si

Tel.: +386 5 663 75 80    

 

BLUACT Logo

 

 

 

Aktualni projekti