Search
Close this search box.

MSP-MED delavnica – operacionalizacija usmeritev in prostorskih posegov v priobalnem pasu

 

V okviru projekta MSP-MED bo v petek, 26.2.2021 potekala delavnica, namenjena operacionalizaciji usmeritev in prostorskih posegov v priobalnem pasu na kopnem, na območju med italijansko mejo in naseljem Izola.

Dogodek bo potekal virtualno, preko aplikacije ZOOM. 

 

Podrobnejša vsebina dogodka:

  • Predstavitev okvirja: Državni  Pomorski prostorski načrt (osnutek) in pripombe občin,
  • Opredelitev osnutka vizije, ciljev za območje Koprskega zaliva,
  • Vsebine Zasnove prostorskih sistemov in identificirani občinski projekti po Enotah urejanja prostora priobalnega pasu na kopnem – uskladitev,
  • Pregled in dopolnitev projektov obalnega pasu za Regionalni razvojni program 2021-2027
  • Razprava.

 

Ministrstvo za okolje in prostor v Sloveniji je začelo postopek priprave MSP. Osnutek bil dan v javno predstavitev in obravnavo, ki bo potekala do konca februarja. PPN se pripravlja  za celoten akvatorij pod nacionalno jurisdikcijo in priobalni pas morja. Vključuje  tudi interakcije med kopnim in morjem ter sinergije MSP z načrtovanjem namenske rabe prostora.

Slovenski partner MSP-MED bo v tesnem sodelovanju s celotnim nacionalnim procesom MSP podrobneje obravnaval izbrano območje – Koprski zaliv. Vsebina bo pripravljena tako, da bo služila podrobnejši uskladitvi rešitev z občinsko ravnjo prostorskega načrtovanja ter kot vsebina Regionalnega razvojnega programa 2021-2021 v delu, ki se nanaša na urejanje obal ob Koprskem zalivu.

Na delavnici bomo obravnavali vizijo, ki bo usmerjala prostorski razvoj ter območja in vsebine zasnov prostorskih sistemov  priobalnega pasu na kopnem ter prioritetne projekte obalnega pasu za Regionalni razvojni program 2021-2027. Preverili bomo tudi ustreznost usmeritev oz. določil iz PPP, ki se nanašajo na priobalni pas in opredelili predlog sprememb oz. dopolnitev, kjer bi bilo to smotrno.

Zajeta slika

Aktualni projekti