Search
Close this search box.

Na podeželju si želijo več dialoga z občino

 

Logo Adrion Enviroment ADRIONET 20

V Regionalnem razvojnem centru Koper smo v letošnjem letu pričeli aktivno izvajati aktivnosti projekta Adrionet, programa Interreg Adrion. Skupna strategija projekta je usmerjena v oblikovanje mednarodne mreže avtentičnih krajev s ciljem spodbujanja ohranjanja naravne in kulturne dediščine z razvojem, ki temelji na družbenih, okoljskih in gospodarskih načelih trajnosti. Kakovost življenja in blaginja lokalnega prebivalstva sta pri tem v ospredju.

V preteklem mesecu smo na podlagi izvedenih delavnic z lokalnimi deležniki in izpolnjenih vprašalnikov pridobili stališča, predloge in ideje o ureditvi in nadaljnjem razvoju vasi Beka, Rodik, Hrastovlje in Kubed, ter jih smiselno umestili v akcijske načrte.

Vsi partnerji, ki sodelujemo v projektu Adrionet, smo akcijske načrte oblikovali na podlagi skupne metodologije, ki zajemala pet področij, in sicer socialna kohezija, mladi, pametne vasi, turizem in tradicionalna znanja in obrti.

Pregled stališč, mnenj in idej na terenu je pokazal, da si prebivalci na podeželju prizadevajo biti aktivni v okviru turističnih, športnih in kulturnih društev. Vse leto skrbijo za organizacijo in izvedbo dogodkov, tako tradicionalnih, kakor tudi novih in tako ohranjajo kulturno identiteto kraja in povezovanje med krajani. Poleg tega skrbijo za izvedbo manjših investicij, namenjenih prometni ureditvi, ureditvi otroških in športnih igrišč, košnji idr. Mnogo pa je takih, ki zahtevajo večjo podporo občine, kot so na primer vzpostavitev in ureditev kolesarskih poti, postavitev javnih sanitarij, vzpostavitev razpršenega hotela, organizacija tečajev in delavnic o zeliščarstvu, uporabi gline in drugih tradicionalnih obrteh. Na delavnicah je bilo med drugim izpostavljeno, da je vloga občine, kakor tudi aktivna vloga krajanov, pri razvoju podeželja in posameznega kraja, ključnega pomena.

 

Za več informacij o projektu obiščite spletno stran:  www.rrc-kp.si

Tina Primožič in Larisa Kunst

Regionalni razvojni center Koper

 

 jpgSlika.jpg

 

Aktualni projekti