Search
Close this search box.

Nacionalni forum o morskih odpadkih

Regionalni razvojni center Koper (partner projekta MARLISCO) in Kemijski inštitut (vodilni partner projekta DEFISHGEAR) sta 4. februarja 2015 organizirala MARLISCO – DEFISHGEAR nacionalni forum o morskih odpadkih. V razpravi je sodelovalo več kot 40 predstavnikov z različnih področij: ministrstev in drugih vladnih institucij, občinskih uprav, komunalnih podjetij, univerz in znanstveno-raziskovalnih inštitutov, proizvajalcev plastičnih mas, nevladnih organizacij in drugih. Udeleženci so opredelili predlog prioritetnih ukrepov, ki je obsegal ozaveščanje široke javnosti, izobraževanje mladih, spodbujanje prostovoljnih dogovorov med proizvajalci embalaže in trgovci/združenji potrošnikov, posebne akcije na področju turizma ipd. Pomembno je, da je stekel dialog med ključnimi akterji. Priložnosti za sodelovanje na daljši rok se nudijo tako pri izvajanju obveznosti glede morskih odpadkov v okviru izvajanje Direktive o morski strategiji, kot tudi v okviru projekta DeFishGear, ki se v okviru programa IPA Adriatic izvaja pod vodstvom Kemijskega inštituta.

Celotni video foruma MARLISCO-DEFISHGEAR si lahko ogledate tu:

https://www.youtube.com/watch?v=TnuvL1XZarY

Kratki video foruma MARLISCO-DEFISHGEAR si lahko ogledate tu:

https://www.youtube.com/watch?v=uLSBBF808ho

Aktualni projekti