Search
Close this search box.

Nagrade za udeležence PVSP 2014

logo PVSP2014     ESS_SLO_logo

http://www.rcr-zasavje.si/styles/original/dsg/body/logo.png

 

Regionalni center za razvoj bo v četrtek, 20. novembra 2014, ob 9.00 na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil razpis za nagrade za novonastale poslovne subjekte, torej za samostojne podjetnike, gospodarske družbe, zadruge ali zavode, ki so jih ustanovili udeleženci prve skupine Podjetno v svet podjetništva 2014 ali pa so pri njihovi ustanovitvi sodelovali. Za nagrade se lahko potegujejo udeleženci, ki so ustanovili poslovni subjekt in se najkasneje pol leta po zaključenem usposabljanju v njem zaposlili.

Višina denarne nagrade je 3500 evrov, nagrada pa se lahko pomnoži v primeru, da sta dva ali je več udeležencev poslovni subjekt ustanovilo skupaj. Za nagrade je na voljo 147 tisoč evrov, kar pomeni, da lahko nagrado prejme 42 udeležencev oziroma dobra tretjina vseh. Zadnji rok za prijavo je 28. februar 2015, v primeru, da bo nagradni sklad izčrpan že prej, pa do porabe razpoložljivih sredstev.

Osnovno merilo za izbor je vrstni red oddaje popolnih vlog. Odpiranje vlog bo enkrat mesečno, vsakič pa bodo pregledane vloge, ki bodo oddane do zadnjega dne preteklega meseca. Prvo odpiranje bo že 8. decembra 2014, zadnje pa 9. marca 2015.

Natančna navodila o načinu prijave so opisana v Javnem pozivu za dodelitev nagrad prijaviteljem iz prve skupine udeležencev v okviru operacije Podjetno v svet podjetništva 2014. Na spletni Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si bodo objavljeni tudi vsi obrazci, ki jih morajo vlagatelji izpolniti in priložiti vlogi. Morebitne nejasnosti lahko vsak delovnik med 8.00 in 13.00 razčistite s pomočjo Mihaela Gornika (telefon: 03-56-60-530 in e-pošta: mihael.gornik@rcr-zasavje.si) ali Branke Jurman (telefon: 03-56-60-506 in e-pošta: branka.jurman@rcr-zasavje.si).

 

Aktualni projekti