Search
Close this search box.

Objavljen nov javni razpis za pred-financiranje projektov v letu 2017

 

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Ur. l. RS, št. 20 z dne 21. 4. 2017, objavil nov javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017. Upravičeni vlagatelji se lahko prijavijo od 22. 5. 2017 dalje do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 15. 12. 2017. 

 

 

Več informacij na povezavi.

Aktualni projekti