Search
Close this search box.

Obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti: SISTEM BIKE SHARING NA KRASU

Obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti:

SISTEM BIKE SHARING NA KRASU, za projekt CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

 

Regionalni razvojni center objavlja javno naročilo »Najem sistema za avtomatizirano izposojo električnih koles, vključno s postavitvijo in vzdrževanjem, na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana (skrajšano: Najem sistema bike sharing na Krasu)«.

 

 

Aktivnost je del projekta CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

 

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop preko povezave: https://www.rrc-kp.si/sl/projekti/aktualni-projekti/18-uncategorised/703-javna-narocila-crossmoby-program-sodelovanja-interreg-v-a-italija-slovenija-2014-2020.html

Javno naročilo je objavljeno na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=345469

 

 

Obvestilo o spremembi razpisnih pogojev:

Popravek:

V dokumentu razpisna dokumentacija “Razpisna_dokumentacija_Najem_sistema_bike_sharing_na_Krasu_2.3.2020.pdf” se na strani 19 izbriše celotni odstavek pod točko 3. POGOJ: BONITETNA OCENA”.

 

Povezava na portal “enarocanje”, kjer se nahaja uradni zaznamek spremembe:

https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=347893

Aktualni projekti