Search
Close this search box.

Obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti: »STORITEV LADIJSKIH PREVOZOV ZA POTNIKE NA RELACIJI ANKARAN – PIRAN«

Koper, 13. 03. 2020

 

Obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti:

»STORITEV LADIJSKIH PREVOZOV ZA POTNIKE NA RELACIJI ANKARAN – PIRAN«, za projekt CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Regionalni razvojni center objavlja javno naročilo za storitev ladijskih prevozov za potnike na relaciji Ankaran-Piran. Aktivnost je del projekta CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 

 

Aktivnost je del projekta CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, ki ga delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

 

Razpisna dokumentacija:

–       pdfRazpisna dokumentacija – Storitev ladijskih prevozov za potnike

–       docxOBRAZCI razpisne dokumentacije za storitev ladijskih prevozov za potnike

–       zipESPD – Storitev ladijskih prevozov za potnike

–        NOVI Obrazec št. 12 : docxOBRAZEC_št._12_razpisne_dokumentacije_NOVI.docx

 

Javno naročilo je objavljeno na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=346761

 

 

Obvestilo o spremembi razpisnih pogojev:

Popravek 1:

Na strani 17 v razpisni dokumentaciji se v odstavku “2. POGOJ: FINANČNA SPOSOBNOST” izbriše besedilo “Gospodarski subjekt v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih poslovnih računov.” in se ga nadomesti z besedilom “Gospodarski subjekt predloži dokazilo o finančni sposobnosti.”

Popravek 2:

Na strani 18 v razpisni dokumentaciji se izbriše celotni odstavek “3. POGOJ: BONITETNA OCENA”

 

Koper, 07. 04. 2020

Popravek 3:

Obvestilo o spremembi OBRAZCA ŠT. 12 razpisne dokumentacije naročila male vrednosti »STORITEV LADIJSKIH PREVOZOV ZA POTNIKE NA RELACIJI ANKARAN – PIRAN«, za projekt CROSSMOBY, program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Sprememba:

Zamenja se Obrazec št. 12 razpisne dokumentacije.

NOVI Obrazec št. 12 : docxOBRAZEC_št._12_razpisne_dokumentacije_NOVI.docx

 

 

 

Povezava na portal “enarocanje”, kjer se nahaja uradni zaznamek spremembe:

https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=347896

Aktualni projekti