Search
Close this search box.

Odbor za človeške vire

 

Člani odbora za človeške vire

1

Mestna občina Koper

Timotej Pirjevec, vodja

2

Regionalni razvojni center Koper

Irena Cergol

3

Znanstveno raziskovalno središče Koper

dr. Rado Pišot

4

Univerza na Primorskem

dr. Mara Cotič

5

PINA

Vid Tratnik

6

Zavod za zaposlovanje RS

Nevenka Bandelj

7

Ljudska univerza Koper

Kristina Udovič Kocjančič

8

Gledališče Koper

Katja Pegan

9

Kosovelov dom Sežana

Nina Ukmar

10

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Andrea Bartole

11

Občina Piran

Matej Knep

12

Občina Izola

Kristina Zelić

13

Občina Komen

Soraja Balantič

14 Občina Divača Romana Derenčin
15 Občina Hrpelje-Kozina Ester Renko

16

Občina Ankaran

Katja Pišot Maljevac

17 Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper Tatjana Frančeškin

18

Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

 

Delo odbora vodi:

 

Irena Cergol
Tel. +386 5 66 37 583
E-pošta

Aktualni projekti