Search
Close this search box.

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor

Člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

1 Občina Izola mag. Marko Starman, vodja

2

Regionalni razvojni center Koper

Slavko Mezek

3

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov

Aleš Vodičar

4

Univerza na Primorskem

dr. Elena Varljen Bužan

5

Primorska gospodarska zbornica

Tina Lenardič

6 Zavod RS za varstvo narave mag. Robert Turk
7 Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana mag. Vlasta Kukanja
8 Marjetica Koper Goran Štrancar
9

GOLEA

Rajko Leban
10 Letališče Sečovlje Robert Krajnc
11 Rižanski vodovod Koper Korado Pucer

12

Občina Piran

Vesna Zorko

13

Občina Ankaran

Rok Velišček

14

Mestna občina Koper

Matjaž Marsič

15

Občina Divača

Alenka Kovačič

16

Občina Hrpelje-Kozina

Alenka Pečar

17

Občina Sežana

Majda Valentinčič

18

Občina Komen

Boštjan Frančeškin

 

Delo odbora vodi:

 

Slavko Mezek
Tel. +386 5 66 37 585
E-pošta

Aktualni projekti