Search
Close this search box.

Odbor za podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, naravo

 

Člani odbora za podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, naravo

1

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Lokalna akcijska skupina Krasa in Brkinov

Aleš Vodičar, vodja

2 Regionalni razvojni center Koper dott. mag. Heidi Olenik

3

Zavod RS za varstvo narave

mag. Robert Turk

4

Univerza na Primorskem

dr. Andreja Kutnar

5

Središče Rotunda

mag. Bojan Mevlja

6

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, OE Koper

Srečko Horvat

7

Zavod za gozdove Slovenije

Boštjan Košiček

8

Park Škocjanske jame

Stojan Ščuka

9

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Etbin Tavčar

10

Občina Ankaran

mag. Andrej Stijepić Sambole

11

Občina Izola

Igor Skok

12

Občina Piran

Vesna Vičič

13

Mestna občina Koper

Alenka Plahuta

14

Občina Hrpelje-Kozina

Robert Kastelic

15

Občina Divača

Nataša Macarol

16

Občina Sežana

Katja Fedrigo

17

Občina Komen

Boštjan Frančeškin

 

Delo odbora vodi:

 

Heidi Olenik
Tel. +386 5 66 37 586
E-pošta

Aktualni projekti