Ohranjanje biodiverzitete na čezmejnem območju skozi inovativne pristope projekta Poseidone

Z veseljem vam predstavljamo strateški projekt Poseidone, enega od  treh strateških projektov programa Interreg Italija-Slovenija 2021 – 2027. Zasnovan je bil z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, razvoja zelene in modre infrastrukture (na območjih Natura 2000 in v kmetijskem sektorju), zmanjševanja turističnega pritiska na zavarovana območja ter spodbujanja sodelovanja med Italijo in Slovenijo.

Skupne čezmejne aktivnosti bodo osredotočene na ključne vidike, ki presegajo meje držav in regij. Hkrati pa so nekatere aktivnosti vezane na posamezna pilotna območja, saj so prilagojene lokalnim značilnostim, potrebam in izzivom. Partnerji bodo na teh območjih izvajali projekte, ki so posebej zasnovani za podporo lokalnemu razvoju, ohranjanju naravne in kulturne dediščine, izboljšanju kakovosti okolja in spodbujanju trajnostnih praks na lokalni ravni.

Več o samem projektu in aktivnostih, ki jih o izvajal RRC Koper ter ostali slovenski partnerji, je na voljo v  sporočilu za javnost.

Občine / regija

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti