Search
Close this search box.

ORIS – OKOLJSKI REGIONALNI INFORMACIJSKI SISTEM

eu    rrc

ORIS – Okoljski regionalni informacijski sistem

Regionalni razvojni center Koper je bil nosilec projekta programa Phare CBC Slovenija-Italija Sklada za male projekte 2001 ORIS – Okoljski regionalni informacijski sistem, ki se je zaključil avgusta 2004. Partnerji so bili: Mestna občina Koper, občini Izola in Piran, na italijanski strani pa občina Dolina.

Spoznanje, da se okolje in naš življenjski prostor iz dneva v dan slabšata, nas usmerja k uporabi novih tehnologij in pristopov, ki združujejo in prikazujejo različne informacije in podatke na pregleden in transparenten način. Informacijski sistem ORIS nudi informacijsko podporo pri izvajanju konkretnih in jasno definiranih ukrepov za reševanje najpomembnejših okoljskih problemov, definiranih v direktivah EU, zakonodaji na ravni države in konkretnih okoljskih projektih, definiranih v lokalnih programih varstva okolja. ORIS omogoča dostop do razpoložljivih, najnovejših in natančnih podatkov o stanju okolja na območju regije na obeh straneh meje kot podpore pri pripravi učinkovitih odločitev na področju prostorskega planiranja v občinah in sodelovanja javnosti pri pomembnih okoljskih odločitvah.

Celotna vrednost projekta je znašala 68.840,00 EUR, Evropska unija je sofinancirala 72 % oz. 49.840,00 EUR. Projekt je vodil Giuliano Nemarnik, strokovni vodja pa je bil Igor Maher.

Aktualni projekti