Search
Close this search box.

Oživljanje podeželja s pomočjo projekta Adrionet

V letošnjem letu je Regionalni razvojni center Koper, vstopil v partnerstvo projekta ADRIONET – Jadransko jonsko omrežje avtentičnih krajev (v ang. Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages). Namen projekta je oživljanje krajev na podeželju s pomočjo modela imenovanega »Avtentični kraji«. Model je bil razvit v sosednji Italiji, sedaj pa ga želimo s partnerji projekta Adrionet, prenesti tudi na druga območja Jadransko-Jonske regije.

Kubed

Vas Kubed s Kraškim robom in Tržaškim zalivom v ozadju. Vir: Tina Primožič.

Majhne avtentične vasi, ki se pogosto nahajajo na izjemno lepih lokacijah, vključno z rečnimi dolinami, gorskimi območji, podeželskimi robnimi in obrobnimi območji, se v nekaterih primerih soočajo z nevarnostjo depopulacije in opuščanjem. Vzroke za to, gre iskati v modelih prostorskega razvoja z intenzivno urbanizacijo in socio-ekonomskim model polarizacije. Partnerji projekta zato menimo, da bi bilo potrebno te kraje intenzivneje vključevati v regionalne razvojne programe in strategije, saj izkazujejo razvojni potencial glede družbenega, kulturnega in okolijskega pomena, z bogato zgodovino in identiteto ter znanjem in gastronomijo.  

V začetni fazi so bila na podlagi skupne metodologije, izbrana pilotna območja. Na območju Obalno-kraške regije sta bili izbrani dve pilotni območji, in sicer v zaledju Mestne občine Koper ter na območju občine Hrpelje – Kozina.

mitski park rodik

Mitski park v Rodiku. Vir: Občina Hrpelje-Kozina

Regionalni razvojni center Koper je zadolžen za vodenje delovnega sklopa v okviru katerega se bodo izvajale pilotne aktivnosti opredeljene v akcijskih načrtih posameznih pilotnih območij. Aktivnosti bodo namenjene oživljanju teh krajev z vzpostavitvijo mednarodne mreže Avtentičnih krajev. Cilj vzpostavitve omrežja pa je spodbujanje ohranjanja naravnih in kulturnih dobrin z razvojem, ki temelji na socialni, okoljski in ekonomski trajnosti. V ospredju pa je predvsem  izboljšanje kakovosti življenja in dobrega počutja lokalnega prebivalstva, saj je lokalno prebivalstvo pomemben člen pri ohranjanju privlačnosti območja in zadovoljstva obiskovalcev.

Vodilni partner projekta, ki bo trajal 2 leti in pol, je Regija Emilija – Romanja. V projektu pa sodeluje še 7 partnerjev iz Hrvaške, Grčije, Bosne in Hercegovine, Albanije, Srbije in Slovenije.

 

Pripravila: Tina Primožič

Dodatne informacije:

Tina Primožič

Regionalni razvojni center Koper

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

 

rrc

Aktualni projekti