Search
Close this search box.

Pametna mobilnost – Smart Commuting

SMART COMMUTING CMYK

Pametna mobilnost v funkcionalnih urbanih območjih.

S 1. 6. 2017 se je Regionalni razvojni center Koper vključil v projekt SMART COMMUTING, programa Srednja Evropa. Projekt bo trajal do 31. 5. 2020. V projektu sodelujemo s partnerji iz Italije, Avstrije, Češke, Madžarske in Hrvaške. Vodilni partner je Občina Rimini iz Italije.

V projekt vključena funkcionalna urbana območja (Rimini, Velenje, somestje Koper-Izola-Piran, Weiz, Szolnok, Hranice, Zadar), ki se nahajajo tako na obalah kot v notranjosti Srednje Evrope, se vsakodnevno soočajo z netrajnostnim modelom mobilnosti, ki se odraža v  prenapolnjenih cestah ob prometnih konicah, onesnaženosti zraka, emisijah CO2, hrupu in nesrečah. Vse to je posledica razpršenega širjenja mest namesto kompaktne zazidave, delovnih urnikov, neustreznih intermodalnih sistemov, slabe železniške infrastrukture. Vse našteto v kombinaciji s sedentarnim življenjskim slogom je privedlo do mnogih dnevnih migrantov, ki dnevno uporabljajo  avtomobil namesto bolj trajnostnega prevoza, najbolj paradoksalno pa je to, da je v avtomobilih pogosto samo en potnik.

Situacija je še slabša v funkcionalnih urbanih območjih, kjer se vsakodnevnim premikom na lokalnem območju pridružuje tudi masovni turizem kot na primer v mestu Rimini, kjer se 70 % turistov na destinacijo pripelje s svojim avtomobilom v ali slovenskih obalnih mestih ali v Zadru na Hrvaškem.

Glede na naštete izzive, namerava projekt Smart Commuting prispevati k spremembi obstoječega stanja preko kombinacije integriranih ukrepov, namenjenih krepitvi sposobnosti regionalnih in lokalnih oblasti na področju načrtovanja in uvajanja intermodalnih sistemov mobilnosti, preko katerih se lahko zmanjša emisije CO2 in onesnaženost zraka, posledično pa ublaži podnebne spremembe ter poveča privlačnost vključenih območij.

Glavni cilj projekta je promocija in med vključenimi pristojnimi institucijami sprejetje koncepta funkcionalnih urbanih območij, kot najbolj primernega koncepta za reševanje problematike prevozov na delovno mesto na trajnosten način. Le temu se bo sledilo s pomočjo specifičnih ciljev projekta: prikaz in boljše razumevanje migracijskih tokov na delovno mesto v vključenih funkcionalnih urbanih območjih; okrepiti sposobnost koordinacije in načrtovanja mobilnosti akterjev vključenih v funkcionalno urbano regijo (lokalne oblasti, podjetja, ki opravljalo storitve javnega prevoza,  ponudniki trajnostne mobilnosti); spremeniti obstoječi način modalnosti, zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov za prevoz na delovno mesto na račun povečanja integriranega multimodalnega prevoza,  posledično zmanjšati izpuste CO2 in onesnaženosti zraka.

Več informacij najdete na uradni spletni strani.

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru transnacionalnega programa Interreg Srednja Evropa.

Aktualni projekti