Search
Close this search box.

Občina Piran

Občina Piran grb

Občina Piran je turistično najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem Sredozemlju. V občini živijo tudi pripadniki italijanske narodnostne manjšine.

Je del obalno-kraške statistične regije. Meri 45 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 140. mesto.

Statistični podatki za leto 2011 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2011 je imela občina približno 17.700 prebivalcev (približno 8.650 moških in 9.050 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 23. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 397 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,4 (v Sloveniji 1,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -4,4 (v Sloveniji 2,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,9 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,8 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 157 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 117). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 11 vrtcev, obiskovalo pa jih je 615 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 80 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2011/2012 izobraževalo približno 1.070 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 490 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 51 študentov in 10 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (11,8 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 3 %.

Vsak 23. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 24. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 606 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 50 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 67 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (53 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 415.500 prihodov in 1.415.100 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 12,9 % vseh prihodov in 15,1 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 471 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 119 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

Povezava na spletno stran občine: Občina Piran/Comune di Pirano

 


 

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občino in regijo.

Podatki za leto 2010 Občina Piran Občina Piran / JP Regija
Površina km2 45 2,95%
Število prebivalcev 17.814 14,29%
Število moških 8.718 14,00%
Število žensk 9.096 15,01%
Naravni prirast -28 -25,93%
Skupni prirast -20 -6,58%
Število vrtcev 11 19,30%
Število otrok v vrtcih 578 12,93%
Število učencev v osnovnih šolah 1.054 12,73%
Število dijakov (po prebivališču) 546 13,21%
Število študentov (po prebivališču) 728 13,23%
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 7.441 14,06%
Število zaposlenih oseb 6.261 14,02%
Število samozaposlenih oseb 903 15,81%
Število registriranih brezposelnih oseb 696 15,14%
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.447,76 104,18%
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 939,52 102,56%
Število podjetij 2.067 16,77%
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 393.144 7,83%
Število stanovanj, stanovanjski sklad 8.971 16,06%
Število osebnih avtomobilov 9.496 13,36%
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 9.971 17,74%

Vir: www.stat.si

Aktualni projekti