Search
Close this search box.

PO POTEH DEDIŠČINE

eu   rrc

Projekt Po poteh dediščine brez meja je bil sofinanciran s sredstvi programa Phare čezmejnega sodelovanja Slovenija / Italija 2001, Sklada za male projekte.
Septembra 2003 se je začela t.i. uvajalna faza projekta na območju slovenskih občin Koper, Izola in Piran ter italijanske občine Dolina. Partnerja pri projektu sta bila še Regionalni razvojni center Koper in Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Trsta. Projekt je sofinancirala Evropska unija. S finančnimi prispevki, pa tudi z delom, so sodelovale še institucije ter predstavniki javnega, zasebnega in nevladnega sektorja na področjih celostnega razvoja podeželja in razvoja podeželskega turizma. Cilj projekta je bil, izbrati v lokalnem okolju zanimive turistične destinacije (z naravno oz. kulturno dediščino, s tradicionalnimi prireditvami, ki izvirajo iz lokalnih običajev in navad), jih povezati v prepoznaven produkt ter na ta način tržiti in promovirati turistično ponudbo slovenske Istre in občine Dolina. Partnerji so želeli oblikovati prepoznaven turistični proizvod s privlačno ponudbo naravne in kulturne dediščine, ki bo na eni strani zanimiva obiskovalcem, ki že preživljajo svoj prosti čas na slovenski Obali, pa tudi novim obiskovalcem, željnim predvsem doživljajskega turizma, neposrednih stikov z ljudmi in njihovim lokalnim okoljem.

Strokovna ekipa je opravila terenske oglede projektnega območja. Naredila je fizične in socialne presoje sprejemljivosti okolja kot podlage za izbor turističnih destinacij, ki so bile vključene v projekt. Ocenila je podjetniške potenciale, infrastrukturno opremljenost in naredila analizo trga.

Poleg izbire zanimivih turističnih destinacij v lokalnem okolju in oblikovanja prepoznavnega turističnega proizvoda je bil cilj projekta tudi evidentiranje individualnih oz. skupinskih poslovnih idej.

Za vse dodatne informacije v zvezi s projektom vam je na razpolago tehnična pisarna Regionalnega razvojnega centra, Župančičeva ulica 18, Koper, tel.: 05 66 37 580.


Izvleček iz prijavnice:

Po poteh dediščine brez meja / Following the no borders heritage paths
Prijavitelj: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, kontakt

Partnerji projekta:

Trajanje: september 2003 – julij 2004

Vrednost: 52.000 €

Odobrena sredstva s strani EU: 39.000 €

Projektno območje: območje Mestne občine Koper ter občin Izola, Piran in Dolina

Povzetek:

Projekt Po poteh dediščine brez meja bi lahko definirali kot regionalno mrežo naravnih in kulturnih znamenitosti ter turističnih storitev, oblikovano v okviru natanko določene turistične ponudbe, ki naj bi turistom omogočala zanimivo in pestro enotedensko bivanje v regiji. Projekt označujeta dve bistveni značilnosti: NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA, ki obsega izjemno kulturno krajino, arheološka najdišča, tradicionalno arhitekturo, domačo obrt, prireditve, običaje, in NATANKO DOLOČENA TURISTIČNA PONUDBA. Poti dediščine povezujejo različne vrste naravnih in kulturnih znamenitosti, turističnih storitev in dejavnosti, ki turistu ponujajo široko izbiro. Namen projekta je bil, privabiti obiskovalce v regijo z raznovrstno ponudbo. Gostje, ki letujejo v regiji, si lahko oblikujejo lastne poti s pomočjo seznama ponujenih možnosti ali dodatne ponudbe lokalnih skupnosti.

Aktualni projekti