Search
Close this search box.

podeželje

 

1. delavnica delovne skupine za podeželje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo, Koper, 6. 2. 2013

Prva delavnica je bila namenjena pregledu izvedenih aktivnosti iz RRP 2007-2013, pripravi SWOT analize in seznanitvi s projektnimi predlogi za prihodnje programsko obdobje.

 

Gradiva:

docObrazec_projektni_predlog_20.2.2013.doc

pdfPriloga_1_-_SWOT_PODEZELJE_-_RRP_JP_2007-2013.pdf

pdfPriloga_2_-_Tematski_cilji_in_ukrepi_podezelje.pdf

pptORA_predstavitev_podezelje_6.2.2013.ppt

pptanaliza_RRP_podezelje_Larisa_Kunst_6.2.2013.ppt

doc1._delavnica_podezelje_zapisnik_6.2.2013_s_popravki.doc

doc1._delavnica_podezelje_zapiski_s_table_6.2.2013_s_popravki.doc

pdf1._delavnica_podeelje_zapisnik_6.2.2013.pdf

pdf1._delavnica_podeelje_zapiski_s_table_6.2.2013.pdf

 

Kontaktna oseba:

Vlasta Sluban, tel.: 05 73 44 362 , e-mail: info@ora.si

Aktualni projekti