podeželje

 

1. delavnica delovne skupine za podeželje, kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo, Koper, 6. 2. 2013

Prva delavnica je bila namenjena pregledu izvedenih aktivnosti iz RRP 2007-2013, pripravi SWOT analize in seznanitvi s projektnimi predlogi za prihodnje programsko obdobje.

 

Gradiva:

docObrazec_projektni_predlog_20.2.2013.doc

pdfPriloga_1_-_SWOT_PODEZELJE_-_RRP_JP_2007-2013.pdf

pdfPriloga_2_-_Tematski_cilji_in_ukrepi_podezelje.pdf

pptORA_predstavitev_podezelje_6.2.2013.ppt

pptanaliza_RRP_podezelje_Larisa_Kunst_6.2.2013.ppt

doc1._delavnica_podezelje_zapisnik_6.2.2013_s_popravki.doc

doc1._delavnica_podezelje_zapiski_s_table_6.2.2013_s_popravki.doc

pdf1._delavnica_podeelje_zapisnik_6.2.2013.pdf

pdf1._delavnica_podeelje_zapiski_s_table_6.2.2013.pdf

 

Kontaktna oseba:

Vlasta Sluban, tel.: 05 73 44 362 , e-mail: info@ora.si

Občine / regija

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti