Search
Close this search box.

Podjetno v svet podjetništva

pvsp www2345

Podjetno v svet podjetništva 2014 je namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi in njihovemu zaposlovanju. Program ponuja strokovno pomoč in dodatna usposabljanja za razvoj podjetniške ideje.

 

pvsp www2345

 

logo PVSP2014     ESS_SLO_logo


Podjetno v svet podjetništva

Operacija Podjetno v svet podjetništva je namenjena spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih pozivih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje.

Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo ali visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv, so stare manj kot 35 let in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili javnega poziva.

Delo poteka v skupinah po deset udeležencev, ki v štirimesečnem obdobju, ko so zaposleni v eni izmed sodelujočih razvojnih agencij, pod vodstvom mentorjev razvijajo svojo poslovno idejo, pripravijo poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljajo za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, v razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Izvaja se na območju celotne Slovenije, financirata pa jo Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (15 %). Vodilni partner projekta je Regionalni center za razvoj iz Zagorja, partnerji projekta pa ostalih 11 razvojnih agencij iz cele Slovenije, med njimi tudi Regionalni razvojni center Koper. 

 

Trenutno ni odprtih pozivov.

 

Na voljo smo vam za dodatne informacije. Lahko nam sporočite svoj elektronski naslov in obvestili vas bomo, ko bodo znane novosti glede programa.

 

Kontaktna oseba: mag. Tina Jančar Matekovič,

Regionalni razvojni center Koper

Ulica 15. maja 19, 6000 Koper

tel. 05 66 37 590

tina.matekovic@rrc-kp.si

 

 

film   Predstavitveni film operacije PVSP 

 

 

Bilteni PVSP

 

BILTEN_1 2013.pdf

BILTEN_2_2013.pdf

BILTEN 1_2014.pdf

BILTEN 2 2014.pdf

BILTEN 1 2015.pdf

 

Spletna stran operacije PVSP: http://www.pvsp.si/

 

Aktualni projekti