Search
Close this search box.

Področja delovanja

Splošne razvojne naloge

 • priprava, spremljanje izvajanja in vrednotenje regionalnega razvojnega programa
 • priprava in spremljanje izvajanja dogovora za razvoj regije
 • priprava in izvajanje regijskih projektov
 • objava javnih razpisov in javnih naročil
 • podpora delovanju svetu regije in razvojnemu svetu regije ter njegovim odborom
 • vodenje regijske razvojne mreže
 • sodelovanje z območnimi razvojnimi institucijami in drugimi institucijami s področja regionalnega razvoja
 • obveščanje javnosti

 

Spodbujanje podjetništva

 

Spodbujanje zaposlovanja

 • vodenje Regijske štipendijske sheme Obalno-Kraške regije
 • Podjetno nad izzive – podporno podjetniško okolje za potencialne podjetnike
 • COLUMBUS 10 – Program Erasmus za mlade podjetnike

 

Prometno načrtovanje

 • priprava regijskih prometnih načrtov
 • spodbujanje trajnostne mobilnosti

 

Varstvo okolja

 • spodbujanje učinkovite rabe energije
 • ohranjanje zavarovanih območij
 • prilagajanje podnebnim spremembam

 

Prostorski razvoj

 • priprava regijskega prostorskega plana
 • pomorsko prostorsko načrtovanje

 

Mednarodni projekti in čezmejno sodelovanje

 

Čezmejno sodelovanje

 • Program sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027
 • Program sodelovanja Interreg SI-HR 2021-2027

Medregionalno sodelovanje

 • Interact IV
 • Interreg Europe
 • Espon
 • Urbact IV

Transnacionalno sodelovanje

 • Interreg Adrion
 • Interreg Alpski prostor
 • Interreg Euro-MED
 • Interreg Podonavje
 • Interreg Srednja Evropa

Finančni mehanizem EGP 2014-2021

Aktualni projekti