Search
Close this search box.

Poročilo MSPMED

V okviru projekta MSPMED – K operativnemu izvajanju MSP v našem skupnem Sredozemskem morju je bilo v okviru delovnega sklopa WP3 pripravljena študija Informacijska podpora Pomorskemu prostorskemu planiranju na lokalni ravni: prostorsko načrtovanje v priobalnem pasu. Naloga bo predstavljena 9.9.2022 na 2.sestanku Delovne skupine za izvajanje in spremljanje izvajanja Pomorskega prostorskega plana Slovenije. Sestanek bo v petek, 9. 9. 2022 v Izoli, v prostorih občine. Gradivo se nahaja na

pdfZAKLJUČNO POROČILO MSP-MED 1 sept 2022

 

Uradna spletna stran projekta https://mspmed.eu/

Aktualni projekti