Search
Close this search box.

PORTODIMARE – SPOROČILO ZA JAVNOST

Enviroment cartellini PORTODIMARE

SPOROČILO ZA JAVNOST

Koper, 23. april 2018

S PROJEKTOM PORTODIMARE DO IZBOLJŠANJE KVALITETE MORSKEGA IN OBMORSKEGA PROSTORA

Pričetek izvajanja projekta PORTODIMARE – geoPORtal of TOols & Data for sustaInable Management of coAstal and maRine Environemnt – geoportal orodij in podatkov za trajnostno načrtovanje na obali in morju. Projekt PORTODIMARE, nadaljuje do sedaj izvedene aktivnosti prejšnjih projektov (SHAPE, Adriplan, Supreme). Projekt bo na ravni  Slovenije izvajal Regionalni razvojni center Koper. Namen projekta pa je spodbujanje trajnostne rasti v celotnem morskem in pomorskem sektorju.

Slovenska Obala in morje sta podvržena številnim vplivom različnih dejavnosti, kot so pomorski promet, marikultura, ribištvo, turizem, kar negativno vpliva na stanje obale, morskega okolja in ekosisteme. Fizične značilnosti Jadranskega morja, predvsem pa plitvost in pol-zaprta narava, vplivajo na večjo občutljivost in dovzetnost morja na negativne vplive. Te težave opozarjajo na nujnost celovitega načrtovanja in upravljanja obalnih morskih prostorov.

V projektu PORTODIMARE sodeluje 11 partnerjev iz 6 evropskih držav. Ideja za projekt pa je nastala na podlagi sodelovanja v preteklih projektih (SHAPE, ADRIPLAN, SUPREME) z namenom nadaljevanja do sedaj izvedenega dela na področju pomorskega načrtovanja in oblikovanja skupne platforme – Geoportala, ki bo omogočal dostop do vseh informacij, podatkov in orodij, ki so potrebni in pomembni za podporo Integralnemu upravljanju obalnih območij (ICZM) in strateškemu pomorskemu načrtovanju v Jadransko-jonski regiji.

Konec marca je v Bologni (v Italiji) potekal partnerski sestanek. V začetni fazi projekta se bo pripravilo nabor orodij in podatkov namenjenih pomorskemu prostorskemu načrtovanju. Na podlagi pridobljenih podatkov, orodij in modelov bodo v drugi fazi potekali pilotni projekti, med drugim tudi na Slovenski Obali.

Projekt bo trajal 24 mesecev, celotna vrednost projekta znaša 1,83 mio EUR. Vodilni partner je Regija Emilija-Romanja.

Več informacij:

Tina Primožič, vodja projektov

Regionalni razvojni center Koper

e-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

Aktualni projekti