Search
Close this search box.

Poslovna konferenca »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva«

Poslovna konferenca »Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva« 14. Maja v Kopru

 

Na pobudo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bo 14. maja v Pokrajinskem muzeju v Kopru potekala 5. poslovna konferenca z naslovom Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Gre za posvet s slovenskimi podjetniki in poslovnimi ustanovami pretežno iz Severne Italije, na katerega so vabljeni predvsem podjetniki primorske regije. Po zadnjih podatkih (seznam prijavljenih se še dopolnjuje) naj bi se konference udeležilo najmanj 80 podjetnikov iz Slovenije in Italije ter predstavnikov slovenskih gospodarskih ustanov iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

 

Namen posveta je med drugim prav pomoč podjetnikom iz Slovenije pri prodiranju na tuja tržišča in pri intenziviranju proizvodnje, prodaje ter drugih dejavnosti. Takšne ustanove, pa tudi sami podjetniki slovenskega rodu, so dragocen vir informacij o posebnostih zakonodaje v tujini, hkrati pa lahko nudijo pomoč pri navezovanju stikov s posameznimi podjetji in pri premagovanju ovir na področju poznavanja jezika in poslovne kulture v posamezni državi. Po drugi strani ima poslovanje za podjetnike izven Slovenije še »dodano vrednost« ohranjanja stikov z matično domovino oziroma državo.

Pri organizaciji konference bodo z Uradom sodelovali Regionalni razvojni center Koper, Območne obrtno-podjetniške zbornice Izola, Koper, Piran in Sežana, Primorska gospodarska zbornica Koper, občine Koper, Piran in Izola ter z italijanske strani meje Slovensko deželno gospodarsko združenje Trst.

 

Za več informacij prosimo obiščite: http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/737/2972/a927462e822d85df7a683c3296e81deb/

Aktualni projekti