Search
Close this search box.

POSVET: Učinkovita raba in obnovljivi viri energije, RRP JP 2014-2020

Učinkovita raba in obnovljivi viri energije v Regionalnem razvojnem programu

Južna Primorska 2014-2020

ki bo v četrtek, 14.3.2013, s pričetkom ob 10. uri,

v Središču Rotunda, Primorski družbeni center,

Koper, Destradijev trg 11 (vhod z Vojkovega nabrežja).

 

Posvet bo namenjen pregledu trenutnega stanja in potencialov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v obalnih občinah. Iskali bomo odgovore na naslednja vprašanja:

·         V kolikšni meri je potrebno izpopolniti lokalne energetske koncepte v Trajnostne energetske akcijske načrte, kot jih priporoča Konvencija županov?

·         Katere ukrepe v posameznih občinah že izvajamo in jih pripravljamo v prihodnjih letih?

·         Kakšna je energetska vizija naše občine, našega podjetja, naše ustanove do leta 2020?

·         Energetska učinkovitost in energija sonca, vetra, morja, raba biomase itd.

·         Kakšni so cilji in kako jih nameravamo doseči?

·         Popularizacija in osveščanje – vloga nevladnih organizacij.

·         Katere projekte nameravamo sofinancirati z evropskimi sredstvi in iz katerih skladov?

·         Kaj želimo zapisati v regionalni razvojni program?

 

 

Podrobnosti v vabilu: Vabilo_energetika_-_Koper_-_14_03_2013.pdf

Aktualni projekti